Jesteś tutaj: Ustawienia > Ikony wyświetlacza

Ikony wyświetlacza

Jest włączony tryb samolotowy. W trybie samolotowym komunikacja bezprzewodowa jest wyłączona. Można nadal używać zegarka, ale nie można synchronizować danych z aplikacją Polar Flow ani korzystać z akcesoriów bezprzewodowych.
Jest włączone okresowe wyłączenie powiadomień. Po włączeniu tej funkcji nie będziesz otrzymywać żadnych powiadomień z telefonu ani powiadomień o połączeniach telefonicznych. Ponadto wyłączona będzie funkcja aktywacji podświetlenia gestem.
Jest nastawiony alarm wibracyjny. Aby ustawić alarm, przejdź do Ustawienia > Ustawienia zegarka.
Telefon, z którym był połączony zegarek jest odłączony, a powiadomienia są włączone. Sprawdź czy telefon znajduje się w odległości od zegarka, która umożliwia komunikację Bluetooth i czy transmisja Bluetooth w telefonie jest włączona.
Jest włączona blokada ekranu. Wciśnij przycisk WSTECZ na 2 s, aby odblokować ekran.