Nacházíte se tady: Trénink > Tréninkový přehled

Tréninkový přehled

Po tréninku

Souhrnná data z tréninku může v hodinkách zobrazit okamžitě po jeho skončení. V aplikaci nebo webové službě Polar Flow můžete získat podrobnější a grafickou analýzu.

Informace zobrazené v tréninkovém přehledu závisí na zvoleném sportovním profilu a získaných datech. Tréninkový přehled může obsahovat například tyto informace:

Čas a datum zahájení

Délka trvání tréninku

Vzdálenost, kterou jste při tréninku překonali

Tepová frekvence

Průměrná a maximální tepová frekvence při tréninku

Kardio zátěž z tréninku

Zóny tepové frekvence 

Doba strávená při tréninku v jednotlivých zónách tepové frekvence

Kalorie

Množství kalorií spálených při tréninku

Procentuální (%) podíl tuku na spálených kaloriích:  Kalorie získané z tuku během tréninku vyjádřené jako podíl na celkovém množství kalorií spálených při tréninku

Tempo/rychlost

Průměrné a maximální tempo/rychlost při tréninku

Running Index: Úroveň běžeckého výkonu a její číselná hodnota Více informací naleznete v kapitole Running Index.

Zóny rychlosti

Délka tréninku v jednotlivých zónách rychlosti

Kadence

Vaše průměrná a maximální kadence při tréninku

Kadence běhu se měří pomocí zabudovaného akcelerometru na základě pohybů zápěstí.

Nadmořská výška 

Maximální nadmořská výška při tréninku

Celkové stoupání v metrech/stopách při tréninku

Celkové klesání v metrech/stopách při tréninku

Automatické úseky

Číslo úseku

Nejlepší úsek

Průměr na úsek

Chcete-li si tréninkové přehledy prohlédnout na hodinkách později: 

V časovém náhledu přejděte potažením doleva nebo doprava na ciferník Poslední tréninky a potom klepněte na displej.

Zobrazí se tréninkové přehledy za posledních čtrnáct dní. Potahováním nahoru nebo dolů přejděte na požadovaný trénink a potom klepnutím na tento trénink otevřete přehled. V hodinkách můžete mít uloženo maximálně 20 tréninkových přehledů.

Tréninková data v aplikaci Polar Flow

Hodinky se s aplikací Polar Flow synchronizují automaticky po skončení tréninku, pokud máte telefon v dosahu Bluetooth. Tréninková data můžete mezi hodinkami a aplikací Flow synchronizovat také ručně tak, že na hodinkách stisknete a podržíte tlačítko ZPĚT, když jste přihlášeni k aplikaci Flow a máte telefon v dosahu Bluetooth. V aplikaci můžete po každém tréninku rychle vyhodnotit svá tréninková data. Aplikace vám poskytuje stručný přehled tréninkových dat.

Další informace najdete v části Aplikace Polar Flow.

Tréninková data ve webové službě Polar Flow

Analyzujte každý detail tréninku a zjistěte více o svém výkonu. Sledujte svůj pokrok a podělte se o svoje nejlepší tréninkové jednotky s ostatními.

Další informace viz Webová služba Polar Flow.