Nacházíte se tady: Funkce > Smart Coaching > Training Load Pro

Training Load Pro™

Funkce Training Load Pro™ měří, do jaké míry tréninky zatěžují vaše tělo, a pomáhá vám pochopit, jak to přispívá k vaší výkonnosti. Training Load Pro měří zátěž, jaké je při tréninku vystaven kardiovaskulární systém (Kardio zátěž), a bere v úvahu také pocit, jaký z tréninku máte (Subjektivní zátěž). Pokud víte, jak unavené jsou různé části těla, můžete trénink optimalizovat tak, abyste v pravou chvíli procvičovali správný systém.

Kardio zátěž

Kardio zátěž vychází z metody TRIMP (Training Impulse Calculation), obecně uznávané a vědecky prokázané metody kvantifikace tréninkové zátěže. Kardio zátěž informuje o tom, do jaké míry trénink zatížil váš kardiovaskulární systém. Čím vyšší je hodnota kardio zátěže, tím namáhavější byl trénink pro kardiovaskulární systém. Kardio zátěž se vypočítává po každém tréninku na základě údajů o tepové frekvenci a délce tréninku.

Subjektivní zátěž

Jedním z praktických způsobů, jak odhadnout tréninková zátěž pro jakýkoliv sport, jsou subjektivní pocity. Hodnota subjektivní zátěže závisí na subjektivním vnímání náročnosti a délky tréninku. K jejímu vyjádření se využívá vědecky uznávaná metoda RPE (Rate of Perceived Exertion), která kvantifikuje subjektivní tréninkovou zátěž. Tato metoda je praktická zejména u sportů, u nichž lze tréninkovou zátěž měřit na základě tepové frekvence jen v omezené míře, například u silového tréninku.

Ohodnoťte trénink v mobilní aplikaci Polar Flow, a získejte tak subjektivní zátěž pro daný trénink. Můžete vybírat ze škály 1–10, kde 1 znamená „velmi, velmi snadný“ a 10 znamená „maximální úsilí“.

Tréninková zátěž z jednoho tréninku

Tréninková zátěž z jednoho tréninku se zobrazí v přehledu tréninku na hodinkách, v aplikaci Polar Flow a ve webové službě Flow.

Každá změřená zátěž se započítává do celkové tréninkové zátěže. Čím vyšší zátěž, tím větší námaha pro tělo. Kromě toho si můžete prohlédnout náročnost tréninkové zátěže v porovnání s tréninkovým průměrem za uplynulých 90 dní s bodovým hodnocením a slovním popisem.

Bodové hodnocení a slovní popis se přizpůsobují vašim pokrokům: čím lépe trénujete, tím vyšší zátěž dokážete tolerovat. Se zlepšující se fyzickou zdatností a tolerancí může tréninková zátěž, která byla před několika měsíci hodnocena třemi body (střední), časem získat pouze dva body (nízká). Tato adaptivní škála odráží skutečnost, že stejný typ tréninku může mít na vaše tělo odlišný vliv v závislosti na vašem aktuálním stavu.

Velmi vysoká
Vysoká
Střední
Nízká
Velmi nízká

Námaha a tolerance

Kromě kardio zátěže z jednotlivých tréninků měří nová funkce Training Load Pro také krátkodobou kardio zátěž (námahu) a dlouhodobou kardio zátěž (toleranci).

Námaha udává, jaké úsilí jste tréninku v poslední době věnovali. Hodnota znázorňuje průměrnou denní zátěž za uplynulých 7 dní.

Tolerance vyjadřuje, do jaké míry jste připraveni na zátěž kardio tréninku.Hodnota znázorňuje průměrnou denní zátěž za uplynulých 28 dní. Chcete-li zvýšit svou toleranci kardio tréninku, musíte tréninkovou zátěž dlouhodobě pozvolna zvyšovat.

Stav kardio zátěže

Stav kardio zátěže vyjadřuje vztah mezi námahoutolerancí. Ukazuje, zda je vaše kardio zátěž nedostatečná, udržovací, produktivní či nadměrná. Stav kardio zátěže pomáhá s hodnocením vlivu tréninku na tělo a na rozvoj vaší fyzické kondice. Víte-li, jak vaše dosavadní tréninky ovlivňují současnou výkonnost, můžete kontrolovat celkový objem tréninkových dávek a optimalizovat čas tréninků různé intenzity. Pokud vidíte, jak se po tréninku mění váš tréninkový stav, lépe pochopíte, jakou zátěž samotný trénink představoval.

Dlouhodobá analýza ve webové službě Flow

Ve webové službě Flow můžete sledovat vývoj kardio zátěže a změny kardio zátěže za uplynulé týdny či měsíce.

Chcete-li zobrazit stav kardio zátěže nebo vývoj kardio zátěže ve webové službě Flow, přejděte na Pokrok > Přehled kardio zátěže.

Stav kardio zátěže

Nadměrná (zátěž je o mnoho vyšší než obvykle): 

Produktivní (zátěž se pozvolna zvyšuje)

Udržovací (zátěž je o něco nižší než obvykle)

Nedostatečná (zátěž je o mnoho nižší než obvykle)

Červené sloupce představují kardio zátěž při trénincích. Čím je sloupec vyšší, tím náročnější byl trénink pro kardio systém.
Barvy na pozadí znázorňují, jaká byla náročnost tréninku v porovnání s tréninkovým průměrem za uplynulých 90 dní, vyjádřeno bodovým hodnocením od jedné do pěti a slovním popisem (velmi nízká, nízká, střední, vysoká, velmi vysoká).
Námaha ukazuje, jaké úsilí jste tréninku v poslední době věnovali. Tato hodnota znázorňuje průměrnou denní kardio zátěž za uplynulých 7 dní.
Tolerance vyjadřuje, do jaké míry jste připraveni na zátěž kardio tréninku. Tato hodnota znázorňuje průměrnou denní kardio zátěž za uplynulých 28 dní. Chcete-li zvýšit toleranci vůči kardio tréninku, tréninkovou zátěž dlouhodobě pozvolna zvyšujte.