Nacházíte se tady: Trénink > Přerušení/ukončení tréninkové jednotky

Přerušení/ukončení tréninku

Chcete-li přerušit trénink, stiskněte tlačítko ZPĚT.

Chcete-li pokračovat v tréninku, klepněte na ikonu sportu. Pro ukončení tréninku stiskněte a podržte tlačítko ZPĚT. Ihned po skončení tréninku budete mít na hodinkách k dispozici souhrnná data.

Jestliže trénink ukončíte po jeho přerušení, čas, po který byl přerušen, nebude započítán do celkové doby tréninku.