Nacházíte se tady: Funkce > Kompatibilní snímače > Párování snímačů s hodinkami

Párování snímačů s hodinkami

Spárování snímače tepové frekvence s hodinkami

Když používáte snímač tepové frekvence Polar spárovaný s hodinkami, hodinky neměří vaši tepovou frekvenci na zápěstí.

  1. Navlažite područja za elektrodu na remenu.
  2. Pričvrstite priključak na remen.
  3. Stegnite remen oko prsa i prilagodite ga tako da udobno prianja.
  4. Na hodinkách přejděte na Nastavení > Obecná nastavení > Párování a synchr. a klepněte na možnost Párovat snímač/jiné zaříz.
  5. Dotkněte se hodinkami snímače tepové frekvence a vyčkejte, až zachytí jeho signál.
  6. Jakmile bude snímač tepové frekvence nalezen, zobrazí se jeho identifikační číslo, například Polar H10 xxxxxxxx. Spusťte párování klepnutím na ikonu zelená ikona zaškrtnutí.
  7. Po dokončení se zobrazí text Párov. dokončeno.