Nacházíte se tady: Začínáme > Párování mobilního zařízení

Párování telefonu s hodinkami

Před spárováním telefonu s hodinkami musíte hodinky nejprve nastavit prostřednictvím webové služby Polar Flow nebo mobilní aplikace Polar Flow, jak je popsáno v kapitole Nastavení hodinek. Pokud jste nastavení hodinek prováděli pomocí telefonu, jsou již spárované. Pokud jste nastavení prováděli pomocí počítače a chtěli byste hodinky používat s aplikací Polar Flow, spárujte je s telefonem takto:

Před spárováním telefonu:

 • Z App Store nebo Google Play si stáhněte aplikaci Polar Flow.
 • Dbejte na to, aby v telefonu bylo zapnuté Bluetooth a aby byl vypnutý režim letadlo.
 • Uživatelé se systémem Android: zkontrolujte, zda je v nastavení telefonu pro aplikaci Polar Flow povoleno určování polohy.

Spárování telefonu:

 1. V telefonu otevřete aplikaci Polar Flow a přihlaste se přes účet u Polaru, který jste vytvořili při nastavování hodinek.

  Uživatelé se systémem Android: pokud používáte několik zařízení od Polaru kompatibilních s aplikací Polar Flow, vyberte v aplikaci jako aktivní zařízení Polar Ignite. Aplikace Polar Flow tak bude vědět, že se má připojit k hodinkám. V aplikaci Polar Flow přejděte do nabídky Zařízení a vyberte Polar Ignite.

 2. Na hodinkách v časovém režimu stiskněte a podržte tlačítko ZPĚT NEBO přejděte do Nastavení > Obecná nastavení > Párování a synchronizace > Spárovat a synchronizovat telefon a klepněte na displej.
 3. Na hodinkách se zobrazí Otevřete aplikaci Flow a přibližte telefon k hodinkám.
 4. Jakmile se na telefonu zobrazí žádost o spárování zařízení Bluetooth, zkontrolujte, zda se kódy na hodinkách a telefonu shodují.
 5. Přijměte na telefonu žádost o spárování zařízení Bluetooth.
 6. Potvrďte kód PIN na hodinkách.
 7. Po dokončení párování se na displeji zobrazí Spárování dokončeno.

Zrušení spárování

Spárování s telefonem zrušíte následovně:

 1. Přejděte do Nastavení > Obecná nastavení > Párování a synchronizace > Spárovaná zařízení a klepněte na displej.
 2. Klepnutím na název na displeji vyberte zařízení, které chcete odebrat.
 3. Zobrazí se dotaz Odstranit párování?. Potvrďte volbu klepnutím na displej.
 4. Na displeji se poté zobrazí Párování odstraněno.