Nacházíte se tady: Začínáme > Nabídka

Nabídka

Do nabídky se dostanete stisknutím tlačítka ZPĚT. Nabídku lze procházet potahováním nahoru nebo dolů. Výběr potvrdíte klepnutím na displej a návrat provedete tlačítkem ZPĚT.

Zahájení tréninku

Zde můžete zahájit trénink. Chcete-li vstoupit do předtréninkového režimu a vybrat sportovní profil, který chcete použít, klepněte na displej.

Podrobné pokyny naleznete v kapitole Zahájení tréninku.

Nastavení

V hodinkách můžete měnit následující nastavení:

  • Fyzická nastavení
  • Obecná nastavení
  • Nastavení hodinek

Další informace najdete v části Nastavení.

Kromě nastavení dostupných na hodinkách můžete upravovat sportovní profily také ve webové službě a aplikaci Polar Flow. Hodinky si můžete přizpůsobit nastavením oblíbených sportů a informací, které chcete při tréninku sledovat. Více informací najdete v části Sportovní profily ve Flow.

Časovače

V nabídce Časovače naleznete stopky a odpočítávací časovač.

Stopky

Chcete-li spustit stopky, nejprve klepněte na možnost Stopky a potom na ikonu . Chcete-li přidat kolo, klepněte na ikonu kola . Chcete-li stopky pozastavit, stiskněte tlačítko ZPĚT.

Odpočítávací časovač

Odpočítávací časovač lze nastavit tak, aby odpočítával od přednastaveného času. Klepněte na možnost Nastavit časovač, nastavte čas odpočítávání a potvrďte ho klepnutím na ikonu . Po dokončení klepněte na možnost Start pro spuštění odpočítávacího časovače.

Odpočítávací časovač se přidá na základní ciferník.

Po skončení odpočítávání vás hodinky upozorní vibrací. Klepnutím na ikonu spustíte časovač znovu, případně můžete klepnout na ikonu pro zrušení a návrat do časového náhledu.

Během tréninku můžete používat intervalový časovač a odpočítávací časovač. V nastaveních sportovního profilu aplikace Flow přidejte náhledy časovače do tréninkových náhledů a synchronizujte nastavení s hodinkami. Další informace o používání časovačů během tréninku najdete v kapitole Při tréninku.

Řízené dechové cvičení Serene

Nejprve klepněte na možnost Serene a potom klepnutím na možnost Spustit cvičení zahajte dechové cvičení.

Další informace najdete v části Řízené dechové cvičení Serene™.

Test fyzické kondice

Chcete-li provést test fyzické kondice, nejprve klepněte na možnost Test fyzické kondice a potom na Uvolněte se a spusťte test.

Další informace najdete v části Test fyzické kondice s měřením tepové frekvence na zápěstí.