Nacházíte se tady: Nastavení > Obecná nastavení

Obecná nastavení

Chcete-li zobrazit a upravit obecná nastavení, stiskněte v časovém náhledu tlačítko, rolujte nabídkou dolů a klepněte na Nastavení a poté na Obecná nastavení.

Ve funkci Obecná nastavení naleznete:

 • Párování a synchronizace
 • Souvislé sledování TF
 • Režim Letadlo
 • Nerušit
 • Oznámení na telefon
 • Jednotky
 • Jazyk
 • Upozornění na nečinnost
 • Vibrace
 • Hodinky nosím na
 • Poziční satelity
 • Informace o hodinkách

Párování a synchronizace

 • Párování a synchronizace telefonu / Párování senzorů a jiných zařízení: Párování snímačů nebo telefonů s hodinkami. Synchronizace dat s aplikací Polar Flow.
 • Spárovaná zařízení: Zobrazení všech zařízení, která jste spárovali s hodinkami. Mohou mezi nimi být snímače tepové frekvence a telefony.

Souvislé sledování TF

Nastavení funkce souvislého sledování tepové frekvence na Zap., Vyp. nebo Pouze v noci. Další informace najdete v části Souvislé sledování tepové frekvence.

Režim Letadlo

Zvolte Zap. nebo Vyp.

Aktivací režimu Letadlo dojde k přerušení veškeré bezdrátové komunikace s hodinkami. Můžete je stále používat, ale nefunguje synchronizace dat s mobilní aplikací Polar Flow ani spojení s bezdrátovým příslušenstvím.

Nerušit

Nastavení funkce Nerušit na Zap., Vyp. nebo Zap. ( - ). Nastavte dobu, kdy platí zákaz vyrušování. Zvolte časový úsek volbami Začíná v a Končí v. Po dokončení nastavení nebudete dostávat žádná oznámení nebo upozornění na volání. Také se vypne gesto pro aktivaci podsvícení.

Oznámení na telefon

Když netrénujete, nastavte oznámení na telefon na Vyp. nebo Zap.. Pamatujte, že během tréninku nebudete dostávat žádná upozornění.

Jednotky

Zvolte si metrické (kg, cm) nebo imperiální (lb, ft) jednotky. Nastavte si jednotky hmotnosti, výšky, vzdálenosti a rychlosti.

Jazyk

Můžete si zvolit jazyk, který budete chtít na hodinkách používat. Vaše hodinky podporují tyto jazyky: Bahasa Indonesia, Čeština, Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Русский, Suomi, Svenska, 简体中文, 日本語Türkçe.

Upozornění na nečinnost

Nastavte upozornění na nečinnost na Zap. nebo Vyp.

Vibrace

Nastavte vibrace pro procházení položek nabídky na Zapnuto nebo Vypnuto.

Hodinky nosím na

Zvolte Levé ruce nebo Pravé ruce.

Poziční satelity

Od verze firmwaru 2.0.25 výše můžete změnit systém satelitní navigace, který používají hodinky navíc k systému GPS. V hodinkách se toto nastavení nachází v nabídce Obecná nastavení > Poziční satelity.Můžete zvolit GPS + GLONASS,  GPS + Galileo nebo GPS + QZSS.Výchozí nastavení je GPS + GLONASS.Tyto možnosti umožňují zkoušet různé systémy satelitní navigace a zjistit, zda vám mohou poskytnout lepší přesnost v oblastech pokrytých jejich signálem.

GPS + GLONASS

GLONASS je ruský globální systém satelitní navigace. Jedná se o výchozí nastavení, protože nabízí nejlepší globální viditelnost a spolehlivost satelitů ze všech třech systémů. Obecně doporučujeme používat tento systém.

GPS + Galileo

Galileo je globální systém satelitní navigace vytvořený Evropskou unií. Dosud je ve vývoji a odhaduje se, že bude hotový do konce roku 2020.

GPS + QZSS

QZSS je čtyřdružicový regionální systém pro přenos času a podporu satelitní navigace navržený za účelem vylepšení systému GPS v Asijsko-oceánských regionech se zaměřením na Japonsko.

Informace o hodinkách

Podívejte se na identifikační číslo hodinek, verzi firmwaru, model HW, datum vypršení platnosti dat A-GPS a regulační štítky pro Polar Ignite.

Restart hodinek: Vyskytnou-li se s hodinkami nějaké potíže, zkuste je restartovat. Restartováním hodinek se nesmažou žádná nastavení ani vaše osobní údaje v nich uložené. Chcete-li hodinky restartovat, klepněte na displej a dalším klepnutím potvrďte restart. Hodinky můžete restartovat také stisknutím a podržením tlačítka ZPĚT na 10 sekund.