Nacházíte se tady: Nastavení > Ikony na displeji

Ikony na displeji

Režim Letadlo je zapnutý. Aktivací režimu Letadlo dojde k přerušení veškeré bezdrátové komunikace s hodinkami. Můžete je stále používat, ale nefunguje synchronizace dat s mobilní aplikací Polar Flow ani spojení s bezdrátovým příslušenstvím.
Režim Nerušit je zapnutý. Je-li zapnutý režim Nerušit, nebudete dostávat žádná oznámení nebo upozornění na volání. Také se vypne gesto pro aktivaci podsvícení.
Je nastaven budík s vibracemi. Chcete-li nastavit budík, přejděte na Nastavení > Nastavení hodinek.
Váš spárovaný telefon je odpojen a máte zapnutá oznámení. Zkontrolujte, zda se váš telefon nachází v dosahu Bluetooth hodinek a zda je v telefonu zapnuto Bluetooth.
Zámek displeje je zapnutý. Chcete-li odemknout displej, na dvě sekundy stiskněte tlačítko ZPĚT.