Nacházíte se tady: Začínáme > Funkce tlačítek a dotykový displej

Funkce tlačítek a dotykový displej

Hodinky mají jedno tlačítko (ZPĚT), které plní různé funkce podle toho, v jaké situaci se používá. Níže uvedená tabulka ukazuje, jaké funkce toto tlačítko plní v různých režimech.

Časový náhled Nabídka Předtréninkový režim Při tréninku

Vstup do nabídky

Stisknout a podržet pro spuštění párování a synchronizace

Rozsvítit displej

Vrátit se na předchozí úroveň

Ponechat nastavení beze změny

Zrušit výběr

Rozsvítit displej

Návrat do časového náhledu

Rozsvítit displej

Přerušit trénink jedním stisknutím. Pokračovat klepnutím na displej.

Pro ukončení tréninku při jeho přerušení stisknout a podržet.

Rozsvítit displej

Barevný dotykový displej

Barevný dotykový displej umožňuje snadné listování mezi různými ciferníky, seznamy a nabídkami a také volbu položky klepnutím na displej.

  • Klepnutím na displej potvrzujte volby a vybírejte položky.
  • Posunujte nabídku potahováním nahoru nebo dolů.
  • Potažením doleva nebo doprava během tréninku zobrazíte různé tréninkové náhledy.
  • V časovém náhledu můžete potažením doleva nebo doprava měnit ciferník hodinek.
  • Potažením dolů v časovém náhledu vstoupíte do nabídky rychlého nastavení (zámek displeje, nerušit, režim letadlo).
  • Potažením nahoru v časovém náhledu zobrazíte upozornění.
  • Chcete-li zobrazit podrobnější informace, klepněte na displej.

Abyste zaručili správnou funkci dotykového displeje, veškeré nečistoty, pot a vodu setřete hadříkem. Dotykový displej nelze spolehlivě ovládat s rukavicemi.

Zobrazení upozornění

Upozornění zobrazíte potažením na displeji zespodu nahoru nebo otočením zápěstí, abyste se podívali na hodinky bezprostředně poté, co zavibrují. Červená tečka na spodním okraji signalizuje, že máte nová upozornění. Další informace najdete v části Oznámení na telefon.

Gesto pro aktivaci podsvícení

Podsvícení se zapne automaticky, jakmile otočíte zápěstí, abyste se podívali na hodinky.