Nacházíte se tady: Začínáme > Aktivace podsvícení

Aktivace podsvícení

Gesto pro aktivaci podsvícení

Podsvícení není trvale zapnuté, aby se šetřila baterie. Zapne se, když otočíte zápěstím, abyste se podívali na hodinky. Kromě tréninku nelze podsvícení zapnout trvale.

Režim Nerušit

Pokud je zapnutý režim Nerušit, vypne se gesto pro aktivaci podsvícení. V režimu Nerušit můžete aktivovat podsvícení stisknutím tlačítka. Další informace naleznete v části Rychlé nastavení.

Stále zapnuté podsvícení během tréninku

Chcete-li, aby během tréninku bylo stále zapnuté podsvícení: Potažením od horní hrany displeje směrem dolů v časovém náhledu otevřete nabídku Rychlá nastavení. Klepněte na ikonu podsvícení a vyberte Stále zapnuto nebo Automaticky. Při volbě možnosti Stále zapnuto bude displej svítit po celou dobu tréninku. Až skončíte trénink, nastavení podsvícení se vrátí do výchozího automatického režimu.

Upozorňujeme, že při volbě Stále zapnuto se bude baterie vybíjet mnohem rychleji než s výchozím nastavením.