Tarcze zegarka

Tarcze zegarka dostarczają dużo więcej informacji niż tylko godzina. Na tarczy zegarka wyświetlane są aktualne najważniejsze informacje, jak np. status aktywności, tętno, ostatnie sesje treningowe, status Nightly Recharge, podpowiedzi FitSpark, prognoza pogody i tygodniowe podsumowanie treningu. Aby zmienić tarczę zegarka, przesuń palcem w prawo lub w lewo. Dotknij tarczy, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje.

Polar Ignite 2 obsługuje do dziesięciu różnych tarcz zegarka. Wybierz, które tarcze mają być wyświetlane na ekranie w widoku zegara z Ustawienia > Wybierz zestawy.

W menu Ustawienia zegarka możesz wybrać tarczę analogową lub cyfrową.

Godzina

Podstawowa tarcza z godziną i datą.

Aktywność

Postęp realizacji dziennego celu aktywności jest wyświetlany jako wypełniający się wskaźnik graficzny wokół tarczy zegarka oraz jako wartość procentowa pod godziną i datą.

Dodatkowo, po otwarciu szczegółów, wyświetlane są następujące informacje na temat aktywności:

  • Liczba pokonanych kroków. Długość i rodzaj aktywności są rejestrowane i szacunkowo przeliczane na kroki.
  • Czas aktywności pokazuje łączny czas wysiłku, który korzystnie wpływa na Twój stan zdrowia.
  • Liczba kalorii spalonych podczas treningu, w wyniku aktywności i w związku z procesami metabolicznymi (minimalna aktywność metaboliczna wymagana do podtrzymania życia).

Więcej informacji znajduje się w części Całodobowy pomiar aktywności.

Tętno

Gdy korzystasz z funkcji Całodobowy pomiar tętna, zegarek nieustannie mierzy tętno i wyświetla je na tarczy Tętno.

Funkcja Całodobowy pomiar tętna umożliwia również sprawdzenie jakie było najwyższe i najniższe tętno w danym dniu, a także jakie było najniższe tętno ostatniej nocy. Całodobowy pomiar tętna w zegarku można włączać, wyłączać i przełączać w tryb „Tylko w nocy” w menu Ustawienia > Ustawienia ogólne > Całodobowy pomiar tętna.

Więcej informacji znajduje się w punkcie Całodobowy pomiar tętna.

Jeśli nie używasz funkcji Całodobowy pomiar tętna możesz szybko sprawdzić swoje obecne tętno, nie zaczynając sesji treningowej. Wystarczy zacisnąć pasek, wybrać tę tarczę zegarka, dotknąć wyświetlacza i po chwili odczytać tętno. Do tarczy Tętno możesz wrócić, naciskając przycisk.

Ostatnie sesje treningowe

Wyświetl czas od ostatniej sesji treningowej i uprawiany wtedy sport.

Dodatkowo, otwierając szczegóły, możesz wyświetlić podsumowania treningów z ostatnich 14 dni. Przejdź do wybranej sesji treningowej, przesuwając palcem w górę/w dół, a następnie dotknij ekranu, aby wyświetlić podsumowanie. Więcej informacji znajduje się w części Podsumowanie treningu.

Tarcza zegarka w trybie Nightly Recharge


Po przebudzeniu możesz sprawdzić swój status Nightly Recharge. Informuje on o tym, jak dobrze udało Ci się wypocząć w nocy. Funkcja Nightly Recharge podaje, jak bardzo Twój autonomiczny układ nerwowy (AUN) odpoczął w początkowych godzinach snu (status AUN) oraz jak dobrze Ci się spało (status snu). Dotknij opcji Szczegóły statusu AUN lub Szczegóły statusu snu, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej informacji znajduje się w punkcie Pomiar stopnia regeneracji Nightly Recharge™ lub Monitorowanie snu Sleep Plus Stages™.

Tarcza zegarka w trybie FitSpark


Zegarek podpowiada optymalne cele treningowe bazujące na Twojej historii treningów, poziomie sprawności i bieżącym stanie regeneracji. Dotknij tarczy zegarka, aby wyświetlić wszystkie sugerowane cele treningowe. Dotknij wybranego celu treningowego, aby zobaczyć szczegóły danego celu.

Więcej informacji znajduje się w punkcie Poradnik treningowy FitSpark.

Pogoda

Aktualna godzinowa prognoza pogody jest dostępna na Twoim nadgarstku. Dotknij wyświetlacza, aby zobaczyć bardziej szczegółową prognozę pogody, która obejmuje na przykład prędkość i kierunek wiatru, wilgotność powietrza i prawdopodobieństwo opadów, a także prognozę co 3 godziny na jutro i co 6 godzin na pojutrze.

Więcej informacji znajdziesz w punkcie Pogoda.

Podsumowanie tygodnia

Zobacz podsumowanie tygodnia treningów. Na wyświetlaczu zobaczysz Twój całkowity czas treningów w danym tygodniu podzielony na różne strefy treningowe. Dotknij wyświetlacza, aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje. Zobaczysz dystans, sesje treningowe, całkowitą liczbę spalonych kalorii i czas spędzony w każdej strefie tętna. Co więcej, możesz zobaczyć podsumowanie ubiegłego tygodnia i szczegóły oraz sesje zaplanowane na kolejny tydzień.

Przesuń w dół i dotknij wyświetlacza, aby zobaczyć więcej informacji na temat pojedynczej sesji treningowej.

Nie jest możliwa edycja tarcz zegarka ani ich zawartości.

Imię

Wyświetlana jest godzina, data i Twoje imię.

Sterowanie muzyką

Steruj muzyką i multimediami na Twoim telefonie za pomocą tarczy zegarka Sterowanie muzyką.

Więcej informacji można znaleźć w punkcie Sterowanie muzyką