Tryb sensora tętna

W trybie sensora tętna zegarek Polar Ignite 2 zmienia się w sensor tętna wysyłający informacje o tętnie do innych urządzeń Bluetooth, takich jak aplikacje treningowe, sprzęt na siłowni i komputery rowerowe. Aby korzystać z Ignite 2 w trybie sensora tętna, musisz najpierw połączyć zegarek z zewnętrznym urządzeniem odbiorczym. Szczegółowe wskazówki dotyczące łączenia znajdziesz w instrukcji urządzenia odbiorczego.

Aby włączyć tryb sensora tętna:

 1. Naciśnij przycisk, aby przejść do głównego menu i dotknij opcji Rozpocznij trening.
 2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wybrać profil sportowy.

  W trybie przedtreningowym, możesz otworzyć menu podręczne, dotykając ikony menu podręcznego .

  Wybierz Udostępniaj tętno innym urządzeniom.

  Wybierz Dodaj nowe urządzenie

 3. Uruchom tryb łączenia z urządzeniem zewnętrznym.
 4. Wybierz Ignite 2 na urządzeniu zewnętrznym.
 5. Zaakceptuj łączenie Ignite 2 z urządzeniem zewnętrznym.
 6. Tętno powinno być widoczne zarówno na Ignite 2 jak i na urządzeniu zewnętrznym. Kiedy wszystko jest gotowe, rozpocznij sesję treningową za pomocą urządzenia zewnętrznego. Aby zarejestrować sesję treningową za pomocą zegarka, wróć do trybu przedtreningowego i rozpocznij rejestrację sesji dotykając ekranu.

Aby wstrzymać udostępnianie tętna:


Wybierz Wstrzymaj udostępnianie. Udostępnianie tętna zatrzymuje się również, kiedy opuścisz tryb przedtreningowy lub zatrzymasz rejestrację sesji treningowej.

Jeśli połączysz zegarek Polar z niewłaściwym urządzeniem zewnętrznym, dotknij Z iPhone, dotknij zielony symbol zaznaczenia, aby zatrzymać udostępnianie z iPhone'm, a następnie ponownie wybierz Dodaj nowe urządzenie.