Tid och datum

För att se och redigera dina klockinställningar går du till Inställningar > Tid och datum.

Tid

Ställ in tidsformat: 24 h eller 12 h. Ställ sedan i tid på dygnet.

Vid synkronisering med Flow-appen och Flow webbtjänst uppdateras tid på dygnet automatiskt från webbtjänsten.

Datum

Ställ in datum.

Datumformat

Ställ in Datumformat. Du kan välja mm/dd/åååå, dd/mm/åååå, åååå/mm/dd, dd-mm-åååå, åååå-mm-dd, dd.mm.åååå eller åååå.mm.dd.

Vid synkronisering med Flow-appen och Flow-webbtjänsten uppdateras datumet automatiskt från webbtjänsten.

Veckans första dag

Välj veckans första dag. Välj Måndag, Lördag eller Söndag.

Vid synkronisering med Flow-appen och Flow webbtjänst uppdateras tid på dygnet automatiskt från webbtjänsten.