Starta om och återställa

Om du får problem med din klocka kan du först försöka starta om den. När du startar om klockan raderas inga inställningar eller personliga data från klockan.

Starta om klockan

  1. På klockan trycker du på TILLBAKA-knappen och går till Inställningar > Allmänna inställningar > Om din klocka.
  2. Bläddra längst ned och välj Starta om din klocka.

Återställa klockan till fabriksinställningarna

Om det inte hjälper att starta om klockan kan du återställa den till fabriksinställningarna. Observera att om du återställer klockan till fabriksinställningarna tömmer du alla personuppgifter och inställningar från klockan, och du måste ställa in den igen för din personliga användning. Alla data som du har synkroniserat från din klocka till ditt Flow-konto är säkra.

Återställa till fabriksinställningar från klockan

  1. På klockan trycker du på TILLBAKA-knappen och går till Inställningar > Allmänna inställningar > Om din klocka.
  2. Bläddra längst ned och välj Återställ data och inställningar.

Återställa till fabriksinställningar via FlowSync-programmet

  1. Gå till flow.polar.com/start och ladda ner och installera dataöverföringsprogrammet Polar FlowSync på datorn.
  2. Anslut klockan till datorns USB-port med kabeln.
  3. Öppna inställningarna i FlowSync.
  4. Tryck på knappen Fabriksinställningar.
  5. Om du använder Polar Flow-appen, kontrollera listan med parkopplade Bluetooth-enheter på din telefon och ta bort din klocka från listan om den finns med.

När du har återställt till fabriksinställningarna måste du konfigurera klockan igen via mobil eller dator. Kom bara ihåg att använda samma Polar-konto vid konfigurationen som du använde före återställningen.