Välja vyer

Klockdisplayerna anger mycket mer än bara tiden. Du får den mest aktuella och relevanta informationen direkt på klockdisplayen. Välj vilka klockdisplayer som visas på displayen i tidsvyn.

Gå till Inställningar > Välj vyer och välj mellan Endast tid, Daglig aktivitet, Hjärtbelastningsstatus, Kontinuerlig pulsmätning, Senaste träningspassen, Nightly Recharge, FitSpark träningsguide, Väder, Veckosummering, Ditt namn och Musikkontroller.

Du kan svepa åt vänster eller höger eller bläddra genom klockdisplayerna med knapparna UPP och NED samt öppna fler detaljer genom att trycka på displayen eller med OK-knappen.