Čas in datum

Za prikaz in urejanje svojih fizičnih nastavitev odprite Nastavitve > Fizične nastavitve.

Čas

Nastavite obliko zapisa ure: 24 h ali 12 h. Nato nastavite čas v dnevu.

Ko uro sinhronizirate z aplikacijo Flow in spletno storitvijo, se čas samodejno posodobi prek storitve.

Datum

Nastavite datum.

Oblika zapisa datuma

Nastavite tudi obliko zapisa datuma, izberete lahko mm/dd/llll, dd/mm/llll, llll/mm/dd, dd-mm-llll, llll-mm-dd, dd. mm. llll ali llll.mm.dd.

Ko sinhronizirate z aplikacijo Flow in spletno storitvijo, se datum samodejno posodobi iz storitve.

Prvi dan v tednu

Izberite začetni dan za vsak teden. Izberite ponedeljek oz. soboto ali nedeljo.

Ko sinhronizirate z aplikacijo Flow in s spletno storitvijo, se dan začetka tedna samodejno posodobi iz storitve.