Polar Sleep PlusTM

Če uro nosite ponoči, spremlja vaš spanec. Zazna, kdaj zaspite in kdaj se zbudite, ter zbira podatke za poglobljeno analizo v aplikaciji in spletni storitvi Polar Flow. Ura ponoči spremlja premikanje vaše roke, da beleži vse prekinitve spanca, in vam pove, koliko časa ste dejansko spali.

Podatki o spanju v uri

V časovnem prikazu se z gumboma NAVZGOR IN NAVZDOL pomaknite do prikaza ure Spanje.

Ko ura zazna, da ste se zbudili, na prikazu ure prikaže vaš čas spanja.

Sledenje spanja lahko ustavite tudi sami. Ko ura zazna vsaj štiri ure spanja, se na prikazu ure za spanje prikaže sporočilo Ste že budni? Pritisnite gumb V REDU, da uri sporočite, da ste budni. Nato izberite možnost Ustavi spremljanje spanja in ura bo prikazala povzetek vašega spanja.

Pritisnite V REDU, da odprete povzetek spanja. Pogled s povzetkom podatkov o spanju vsebuje naslednje informacije:

  • kdaj ste zaspali in kdaj ste se zbudili.
  • Čas spanja meri čas od trenutka, ko zaspite, do trenutka, ko se zbudite.
  • Dejansko spanje meri dejanski čas spanca od trenutka, ko zaspite, do trenutka, ko se zbudite. Natančneje, meri čas spanja brez prekinitev. V dejansko dolžino spanca je vključen samo čas, ko dejansko spite.
  • Kontinuiteta spanja: kontinuiteta spanja je ocena neprekinjenosti vašega časa spanja. Kontinuiteta spanja se ocenjuje na lestvici od ena do pet: s pogostimi prekinitvami – z redkimi prekinitvami – dokaj neprekinjeno – neprekinjeno – zelo neprekinjeno.
  • Razčlenitev spanca: prikaz časa dejanskega spanca in prekinitev spanca glede na vaš želeni čas spanja.
  • Povratne informacije: prejeli ste povratne informacije o trajanju in kakovosti vašega spanca. Povratne informacije temeljijo na primerjavi časa spanja z želenim časom spanja.
  • Kako ste spali?: spanec pretekle noči lahko ocenite na petstopenjski lestvici: zelo slabo – slabo – v redu – dobro – zelo dobro. Če ocenite svoj spanec, boste v aplikaciji in spletni storitvi Flow prejeli razširjeno različico besedilnih povratnih informacij. Povratne informacije v aplikaciji in spletni storitvi Flow upoštevajo vašo lastno oceno spanca ter na njeni podlagi oblikujejo povratne informacije.

Podatki o spanju v aplikaciji in spletni storitvi Flow

Podatki o vašem spanju se v aplikaciji in spletni storitvi Flow prikažejo, ko uro sinhronizirate. Prikažete lahko čas, količino in kakovost spanca. Nastavite lahko želeni čas spanja, da določite, koliko časa vsako noč potrebujete za spanec. Spanec lahko ocenite tudi v aplikaciji in spletni storitvi Flow. Na podlagi vaših podatkov o spanju, želenega časa spanja in oceno spanca boste prejeli povratne informacije o tem, kako ste spali.

V spletni storitvi Flow si lahko podatke o spanju ogledate v zavihku Spanec, ki ga najdete na strani Dnevnik. Podatke o spanju lahko vključite tudi v poročila o aktivnosti v zavihku Napredek.

Sledite svojemu spancu, da vidite, ali nanj vplivajo spremembe vsakodnevnih dejavnosti, ter najdite ustrezno ravnovesje med počitkom, dnevno aktivnostjo in treningom.

Za več informacij o funkciji Polar Sleep Plus glejte ta podrobno razdelani priročnik.