Upravljanje glasbe

Zdaj lahko glasbo in vsebine, ki se predvajajo na vašem telefonu, upravljate s svojo uro med treningom, pa tudi v prikazu časa, takrat ko ne trenirate. Upravljanje glasbe nastavite tako, da odprete možnost Nastavitve > Splošne nastavitve > Upravljanje glasbe. Glasbo lahko upravljate na prikazu treninga, na prikazu ure s časom ali oboje. Izberite Prikaz treninga, da glasbo upravljate med vadbo, in Prikaz ure, da glasbo upravljate na prikazu ure s časom, ko ne trenirate. Prikaz ure za upravljanje glasbe lahko dodate tudi v Pogledih prikazov ure > Upravljanje glasbe.

Upravljanje glasbe je na voljo za telefone z operacijskim sistemom iOS in Android. Če želite uporabiti funkcije za upravljanje glasbe, morate na telefon namestiti aplikacijo Flow in ga seznaniti z uro. Za navodila glejte razdelek Seznanjanje mobilne naprave z uro. Nastavitve za upravljanje glasbe so vidne, ko svojo uro povežete s telefonom prek aplikacije Flow. Če ste nastavitev ure izvedli prek aplikacije Flow, je ura že seznanjena s telefonom.

Iz prikaza ure

Ko ne trenirate, lahko glasbo in vsebine upravljate s kontrolniki za glasbo na prikazu ure za čas.

  • V prikazu časa podrsajte levo/desno, dokler ne pridete do prikaza ure za upravljanje glasbe.
  • Z ukazi lahko začasno prekinete predvajanje, predvajate skladbe ali preklapljate med njimi.
  • Pritisnite , da prikažete kontrolnike za glasnost.

Med treningom

Če želite glasbo upravljati z zaslona za trening, se vpogled v trening z ukazi za upravljanje glasbe vklopi, ko je vklopljen predvajalnik in ste začeli z vadbo.

  • Pritisnite gumb NAVZGOR, da se med vadbo pomikate po ukazih za upravljanje glasbe v vpogledu v trening.
  • Pritisnite gumb V REDU, da prikažete gumbe za prejšnjo/naslednjo skladbo in predvajanje/začasno prekinitev predvajanja. Z gumboma NAVZG/NAVZDOL izbirate med prejšnjo ali naslednjo skladbo, predvajanje pa začasno prekinete z gumbom V REDU. Pritisnite gumb LUČKA, da prikažete kontrolnike za glasnost.