Brugervejledning til Grit X: Indstillinger > Tid og dato

Tid og dato

Hvis du vil se og redigere indstillingerne for tid og dato, skal du gå til Indstillinger > Tid og dato

Tid

Indstil tidsformat: 24 t eller 12 t.Indstil derefter klokkeslættet.

Når du synkroniserer med Flow-appen og -webservicen, opdateres klokkeslættet automatisk fra tjenesten.

Dato

Indstil datoen.

Datoformat

Indstil Datoformat. Du kan vælge mm/dd/åååå, dd/mm/åååå, åååå/mm/dd, dd-mm-åååå, åååå-mm-dd, dd.mm.åååå eller åååå.mm.dd.

Når du synkroniserer med Flow-appen og -webtjenesten, opdateres datoen automatisk fra tjenesten.

Første ugedag

Vælg startdag i hver uge. Vælg Mandag, Lørdag eller Søndag.

Når du synkroniserer med Flow-appen og -webservicen, opdateres ugens startdag automatisk fra servicen.