Sportsprofiler

Sportsprofiler er de sportsvalg, du har på dit ur. Vi har oprettet fire standardsportsprofiler på dit ur, men du kan tilføje nye sportsprofiler til din brug i Polar Flow-appen eller -webservicen og synkronisere dem til dit ur og således oprette en liste over alle dine foretrukne sportsgrene.

Du kan også definere specifikke indstillinger for hver sportsprofil. Du kan f.eks. oprette skræddersyede træningsvisninger for hver sportsgren, du dyrker, og vælge hvilke data, du vil se, når du træner: bare din puls eller bare hastighed og distance – hvad end, der passer dig og dine træningsbehov og -krav bedst.

Du kan have højst 20 sportsprofiler ad gangen på dit ur. Antallet af sportsprofiler i Polar Flow-mobilappen og Polar Flow-webservicen er ikke begrænset.

Få flere oplysninger under Sportsprofiler i Flow.

Ved hjælp af sportsprofilerne kan du holde øje med hvad, du har gennemført, og se den fremgang, du har haft inden for de forskellige sportsgrene. Se din træningshistorik og følg din udvikling i Flow-webservicen.

Bemærk, at i en række indendørs sportsprofiler, gruppesportsprofiler og holdsportsprofiler er indstillingen Puls synlig for andre enheder som standard slået til. Dette betyder, at kompatible enheder med Bluetooth Smart trådløs teknologi, f.eks. udstyr i træningscenter, kan måle din puls. Du kan kontrollere hvilke sportsprofiler, der har Bluetooth-udsendelse slået til som standard, fra Listen over Polar-sportsprofiler. Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth-udsendelse fra indstillingerne for sportsprofiler.