Brugervejledning til Grit X: Indstillinger > Genstart og nulstilling

Genstart og nulstilling

Hvis du får problemer med dit ur, kan du prøve at genstarte det først. Hvis du genstarter uret, bliver ingen af indstillingerne eller dine personlige data slettet fra uret.

Genstart uret

  1. Tryk på knappen TILBAGE på dit ur, og gå ind under Indstillinger > Generelle indstillinger > Om dit ur.
  2. Rul hele vejen ned, og vælg Genstart dit ur.

Nulstil uret til fabriksindstillinger

Hvis det ikke hjalp at genstarte dit ur, kan du nulstille uret til fabriksindstillinger. Bemærk, at hvis du nulstiller dit ur til fabriksindstillinger, tømmes dit ur for alle personlige data og indstillinger, og du skal opsætte det igen til personlig brug. Alle data, du har synkroniseret via dit ur til din Flow-konto, er sikre.

Nulstil til fabriksindstillinger fra uret

  1. Tryk på knappen TILBAGE på dit ur, og gå ind under Indstillinger > Generelle indstillinger > Om dit ur.
  2. Rul hele vejen ned, og vælg Nulstil alle data og indstillinger.

Nulstil til fabriksindstillinger via FlowSync-software

  1. Gå til flow.polar.com/start, og download og installer Polar FlowSync-dataoverførselssoftwaren på din computer.
  2. Slut dit ur til computerens USB-port med kablet.
  3. Åbn indstillinger i FlowSync.
  4. Vælg knappen Nulstilling til fabriksindstillinger.
  5. Hvis du bruger Polar Flow-appen til at synkronisere, skal du kontrollere listen over parrede Bluetooth-enheder på telefonen og fjerne uret fra listen, hvis det er på listen.

Efter nulstilling til fabriksindstillinger skal du opsætte dit ur igen enten via mobil eller computer. Du skal bare huske at bruge den samme Polar-konto i den opsætning, du brugte inden nulstillingen.