Du er her: Kom i gang > Menuen Hurtigindstillinger

Menuen Hurtigindstillinger

Stryg ned fra toppen af displayet for at trække menuen Hurtigindstillinger ned. Stryg til venstre eller højre for at gennemse, og tryk for at vælge forstyr ikke-funktionen eller flytilstand:

  • Alarm: Indstil alarmgentagelse: Fra, Én gang, Mandag til fredag eller Hver dag. Hvis du vælger Én gang, Mandag til fredag eller Hver dag, skal du også indstille alarmtiden.

Når alarmen er slået til, vises der et urikon i tidsvisningen.

  • Forstyr ikke: Tryk på forstyr ikke-ikonet for at slå det til, og tryk igen for at slå det fra. Når forstyr ikke er slået til, modtager du ingen meddelelser eller underretninger om opkald. Bevægelse til aktivering af baggrundsbelysning er også slået fra.
  • Flytilstand: Tryk på ikonet for flytilstand for at slå den til, og tryk igen for at slå den fra. Flytilstand afbryder al trådløs kommunikation fra dit ur. Du kan stadigvæk bruge det, men du kan ikke synkronisere dine data med Polar Flow-mobilappen eller bruge det med trådløst tilbehør.

Ikonet for batteristatus viser, hvor meget opladning, der er tilbage på batteriet.