Parring af sensorer med dit ur

Par en pulsmåler med dit ur

Når du har en Polar-pulsmåler på, der er parret med dit ur, måler uret ikke pulsen fra håndleddet.

 1. Tag den fugtige pulsmåler på.
 2. På dit ur skal du gå ind på Generelle indstillinger > Par og synkroniser > Par sensor eller anden enhed og trykke på OK.
 3. Strejf din pulsmåler med dit ur, og vent på, at den bliver fundet.
 4. Når pulsmåleren er fundet, vises enheds-id'et, f.eks. Polar H10 xxxxxxxx. Tryk på OK for at starte parring.
 5. Parring udført vises, når du er færdig.

Par en skosensor med dit ur

 1. På dit ur skal du gå ind på Generelle indstillinger > Par og synkroniser > Par sensor eller anden enhed og trykke på OK.
 2. Uret går i gang med at søge efter din sensor. Berør din sensor med uret og vent på at det bliver fundet.
 3. Når sensoren er fundet, bliver enheds-id'et vist. Tryk på OK for at starte parring.
 4. Parring udført vises, når du er færdig.

Kalibrér skosensor

Der er to måder at kalibrere din skosensor manuelt via hurtigmenu. Vælg en af sportsprofilerne for løb, and vælg derefter Kalibrér skosensor > Kalibrer ved at løbe eller Kalibreringsfaktor.

 • Kalibrer ved at løbe: Start træningspasset og løb en distance, du kender. Distancen skal være mere end 400 meter. Når du har løbet distancen, skal du trykke på OK for at tage en omgang. Indstil den faktiske distance, som du har løbet, og tryk på OK. Kalibreringsfaktoren er opdateret.
  Vær opmærksom på at intervaltimer ikke kan bruges under kalibreringen. His du har sat intervaltimeren til, beder uret dig om at slå det fra for at aktivere manuel kalibrering af skosensor. Du kan slå timeren til fra pausetilstanden hurtigmenu efter kalibrering.
 • Kalibreringsfaktor: Indstil kalibreringsfaktoren manuelt, hvis du kender den faktor, som giver dig præcis distance.

For detaljeret vejledning i manuel og automatisk kalibrering af en skosensor kan du se Kalibrering af en Polar skosensor med Grit X/Vantage V/Vantage M.

Par en cykelsensor med dit ur

Inden du parrer en kadencesensor, hastighedssensor eller en power-sensor fra en tredjepart, skal du sørge for, at de er monteret korrekt. Se deres brugervejledning for yderligere oplysninger om montering af sensorerne.

Hvis du parrer en power-sensor fra en tredjepart, bedes du sørge for, at du har den nyeste firmware i både dit ur og sensoren. Hvis du har to effektsendere, skal du parre senderne én ad gangen. Når du har parret den første sender, kan du parre den anden med det samme. Kontrollér enheds-id'et på bagsiden af hver sender for at sikre, at du finder de rette transmittere på listen.

 1. På dit ur skal du gå ind på Generelle indstillinger > Par og synkroniser > Par sensor eller anden enhed og trykke på OK.
 2. Uret går i gang med at søge efter din sensor. Kadencesensor: Drej kranken rundt et par gange for at aktivere sensoren. Det blinkende røde lys i sensoren indikerer, at sensoren er aktiveret. Hastighedssensor: Drej pedalerne rundt et par gange for at aktivere sensoren. Det blinkende røde lys i sensoren indikerer, at sensoren er aktiveret. Power-sensor fra tredjepart: Drej krankene for at aktivere senderne.
 3. Når sensoren er fundet, bliver enheds-id'et vist. Tryk på OK for at starte parring.
 4. Parring udført vises, når du er færdig.

Cykel-indstillinger

 1. Sensor forbundet til: vises. Vælg Cykel 1, Cykel 2 eller Cykel 3. Bekræft med OK.
 2. Indstil hjulstørrelse vises, hvis du parrede en hastighedssensor eller en power-sensor, der måler hastighed. Indstil størrelsen, og tryk på OK.
 3. Kranklængde: Indstil kranklængden i millimeter. Indstillingen er kun synlig, hvis du har parret en power-sensor.

Opmåling af hjulstørrelse

Hjulstørrelseindstillingerne er en forudsætning for korrekt cykelinformation. Der findes to måder til at afgøre din cykels hjulstørrelse:

Metode 1

 • Mål hjulet manuelt for at få det mest nøjagtige resultat.
 • Brug ventilen til at markere det punkt, hvor hjulet berører jorden. Tegn en linje på jorden for at markere dette punkt. Bevæg din cykel fremad på et fladt underlag i en hel omdrejning. Dækket bør være vinkelret med jorden. Tegn en anden linje på jorden ved ventilen for at markere en fuld omdrejning. Mål afstanden mellem de to linjer.
 • Træk 4 mm fra for at medregne din vægt på cyklen for at få din hjulomkreds.

Metode 2

Se efter diameteren i tommer eller i ETRTO trykt på hjulet. Se efter, hvad hjulstørrelsen er i millimeter på diagrammets højre kolonne.

ETRTO Hjulstørrelsens diameter (tommer) Hjulstørrelsesindstilling (mm)
25-559 26 x 1.0 1884
23-571 650 x 23C 1909
35-559 26 x 1,50 1947
37-622 700 x 35C 1958
52-559 26 x 1,95 2022
20-622 700 x 20C 2051
52-559 26 x 2,0 2054
23-622 700 x 23C 2070
25-622 700 x 25C 2080
28-622 700 x 28 2101
32-622 700 x 32C 2126
42-622 700 x 40C 2189
47-622 700 x 47C 2220

Hjulstørrelser på diagrammet er vejledende, da hjulstørrelsen afhænger af hjultypen og lufttrykket.

Kalibrering af cyklens wattmåler

Du kan kalibrere måleren i hurtigmenuen. Vælg først en af cykelsportsprofilerne, og sæt gang i senderne ved at rotere kranken. Vælg derefter Kalibrering af wattmåler i hurtigmenuen, og følg anvisningerne på skærmen for at kalibrere måleren. For kalibreringsspecifikationer, der er specifikke for din wattmåler, henvises der til producentens instruktioner.

Slet en parring

Sådan sletter du en parring med en sensor eller mobil enhed:

 1. Gå ind på Indstillinger > Generelle indstillinger > Par og synkronisér > Parrede enheder, og tryk på OK.
 2. Vælg den enhed, du ønsker at fjerne fra listen, og tryk på OK.
 3. Fjern parring? vises. Bekræft ved at trykke på OK.
 4. Parring fjernet vises, når du er færdig.