Brugervejledning til Grit X: Indstillinger > Ikoner på displayet

Ikoner på displayet

Flytilstand er slået til. Flytilstand afbryder al trådløs kommunikation fra dit ur. Du kan stadigvæk bruge det, men du kan ikke synkronisere dine data med Polar Flow-mobilappen eller bruge det med trådløst tilbehør.

Tilstanden Forstyr ikke er slået til. Når forstyr ikke er slået til, vibrerer uret ikke, når du modtager meddelelser eller opkald (den røde prik vises stadig nederst til venstre på skærmen). Bevægelse til aktivering af baggrundsbelysning er også slået fra.

Når forstyr ikke er slået til, vibrerer uret ikke, når du modtager meddelelser eller opkald (den røde prik vises stadig nederst til venstre på skærmen). Bevægelse til aktivering af baggrundsbelysning er også slået fra.

Alarm er indstillet. Du kan indstille alarmen under Menuen Hurtigindstillinger.

Din parrede telefon er frakoblet, og meddelelser er slået til. Kontrollér, at telefonen er inden for Bluetooth-rækkevidde fra uret, og at Bluetooth er slået til på telefonen.

Knaplås er slået til. Du kan låse knapperne op ved at trykke og holde på knappen LYS.