Uživatelská příručka k hodinkám Grit X: Začínáme > Ciferníky hodinek a nabídka

Ciferníky hodinek a nabídka

Ciferníky

Ciferníky hodinek vám sdělí mnohem víc než pouze správný čas. Přímo z ciferníků hodinek můžete vyčíst aktuální a relevantní informace. Zvolte, které ciferníky se zobrazí na displeji v časovém náhledu.

Přejděte na Nastavení > Vybrat náhledy a vyberte si Pouze čas, Denní aktivita, Stav kardio zátěže, Aktuální tepová frekvence, Poslední tréninky, Nightly Recharge, Průvodce tréninkem FitSpark, Počasí, Týdenní přehled, Vaše jménoOvládání hudby.

Bližší informace získáte potažením prstu po ciferníku doleva nebo doprava nebo změnou ciferníků pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ a následným stisknutím tlačítka OK.

Pouze čas

Čas and datum. Můžete si přizpůsobit styl a barvu ciferníku.

Více informací v

 

Aktivita

Kruh kolem ciferníku a procentní hodnota pod časem a datem ukazuje, jak daleko jste v plnění svého denního cíle aktivity. Když jste aktivní, kruh je vyplněn světle modrou barvou.

Kromě toho můžete otevřít podrobnosti a zobrazit následující informace o své aktivitě za celý den:

 • Počet kroků, které jste zatím udělali. Množství a druhy tělesných pohybů jsou zaznamenávány a převáděny na odhadovaný počet kroků.
 • Funkce Aktivně strávený čas vám oznámí celkový čas, který jste strávili fyzickou aktivitou prospěšnou vašemu zdraví.
 • Funkce Kalorie ukáže, kolik kalorií jste spálili při tréninku i při denní aktivitě, a také hodnotu BMR neboli bazálního metabolismu (minimální metabolická aktivita potřebná k zachování života).

Další informace viz Nepřetržité sledování aktivity.

 

Stav kardio zátěže

Stav kardio zátěže vyjadřuje vztah mezi krátkodobou tréninkovou zátěží (námahou) a dlouhodobou tréninkovou zátěží (tolerancí) a na základě těchto údajů vás informuje o tom, zda je vaše tréninková zátěž nedostatečná, udržovací, produktivní či nadměrná.

Kromě toho můžete při otevření podrobností zobrazit číselné hodnoty stavu kardio zátěže, námahy a tolerance a také verbální popis stavu kardio zátěže.

 • Číselná hodnota stavu kardio zátěže se vypočte jako podíl námahy a tolerance.
 • Námaha udává, jaké úsilí jste tréninku v poslední době věnovali. Tato hodnota znázorňuje průměrnou denní kardio zátěž za uplynulých 7 dní.
 • Tolerance vyjadřuje, do jaké míry jste připraveni na zátěž kardio tréninku.Tato hodnota znázorňuje průměrnou denní kardio zátěž za uplynulých 28 dní.
 • Verbální popis stavu kardio zátěže.

Více informací uvádí část Training Load Pro.

 

Aktuální tepová frekvence

Při používání funkce Aktuální tepové frekvence měří hodinky nepřetržitě vaši tepovou frekvenci a zobrazují ji na ciferníku Tepová frekvence.

Můžete zkontrolovat nejvyšší a nejnižší hodnotu vaší tepové frekvence za den a také zjistit, jaká byla vaše nejnižší tepová frekvence za uplynulou noc. Funkci souvislého sledování tepové frekvence můžete na hodinkách zapínat a vypínat z nabídky Nastavení > Obecná nastavení > Souvislé sledování TF.

Další informace najdete v části Souvislé sledování tepové frekvence.

Pokud nepoužíváte funkci Souvislé sledování tepové frekvence, stále můžete rychle zjistit svou aktuální tepovou frekvenci, aniž byste museli zahajovat trénink. Stačí utáhnout řemínek hodinek, zvolit tento ciferník, stisknout tlačítko OK a hodinky za okamžik zobrazí vaši aktuální tepovou frekvenci. Stisknutím tlačítka ZPĚT se vrátíte na ciferník Aktuální tepová frekvence.

 

Poslední tréninky

Podívejte se, kolik času uplynulo od vašeho posledního tréninku a jakému sportu jste se věnovali.

Při zobrazení podrobných informací dále uvidíte shrnutí tréninků za posledních čtrnáct dní. Procházejte požadovaný trénink pomocí tlačítka NAHORU/DOLŮ, stisknutím tlačítka OK otevřete přehled. Více informací najdete v části Tréninkový přehled.

 

Nightly Recharge

Když se vzbudíte, uvidíte svůj stav Nightly Recharge. Stav Nightly Recharge sděluje, jak posilující byl váš spánek během uplynulé noci. Nightly Recharge kombinuje naměřené údaje o tom, do jaké míry se během prvních hodin spánku zklidnil autonomní nervový systém (ANS) (kvalita ANS) a jak dobře jste spali (kvalita spánku).

Funkce je ve výchozím nastavení vypnuta. Pokud funkci souvislého sledování tepové frekvence ponecháte na hodinkách zapnutou, bude se rychleji vybíjet baterie. Nightly Recharge potřebuje ke své činnosti aktivovat souvislé sledování tepové frekvence. Chcete-li šetřit baterii a přesto používat Nightly Recharge, v nastavení hodinek můžete nastavit souvislé sledování tepové frekvence pouze na noc.

Další informace najdete v části Měření regenerace Nightly Recharge™ nebo Sledování spánku Sleep Plus Stages™.

 

FitSpark

Hodinky vám navrhují nejvhodnější tréninkové cíle za základě vaší tréninkové historie, fyzické kondice a aktuální míry regenerace. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte všechny navrhované tréninkové cíle. Zvolte jeden z navržených tréninkových cílů, aby se zobrazily podrobné informace o konkrétním tréninkovém cíli.

Další informace najdete v části Průvodce denním tréninkem FitSpark.

 

Počasí

Sledujte hodinovou předpověď aktuálního dne přímo na svém zápěstí. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte podrobnější informace o počasí, například rychlost větru, směr větru, vlhkost a pravděpodobnost deště, zítřejší 3hodinovou a 6hodinovou předpověď na pozítří.

Další informace viz Počasí.

 

Týdenní přehled

Zobrazení přehledu tréninkového týdne. Na displeji se zobrazí vaše celková doba tréninků za týden rozdělená do různých tréninkových zón. Stisknutím tlačítka OK otevřete podrobné informace. Uvidíte vzdálenost, tréninky, celkové kalorie a čas strávený v jednotlivých zónách tepové frekvence. Kromě toho si můžete prohlédnout shrnutí a podrobnosti z minulého týdne i všechny tréninky naplánované na příští týden.

Přejděte dolů a stiskněte OK pro zobrazení dalších informací o jednotlivém tréninku.

 

Vaše jméno

Zobrazuje se čas, datum a vaše jméno.

 

Ovládání hudby

Když zrovna netrénujete, můžete pomocí hodinek ovládat přehrávání hudby a médií v telefonu.

Další informace viz Ovládání hudby.

 

Nabídka

Do nabídky se dostanete stisknutím tlačítka ZPĚT. Nabídku lze procházet pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ. Výběr potvrdíte tlačítkem OK a návrat provedete tlačítkem ZPĚT.

Zahájení tréninku

Zde můžete zahájit trénink. Chcete-li vstoupit do předtréninkového režimu a vybrat sportovní profil, který chcete použít, stiskněte OK.

Předtréninkový režim lze aktivovat také stisknutím a podržením tlačítka OK v časovém náhledu.

Podrobné pokyny naleznete v kapitole Zahájení tréninku.

Řízené dechové cvičení Serene

Nejprve zvolte Serene a potom volbou Spustit cvičení zahajte dechové cvičení.

Další informace najdete v části Řízené dechové cvičení Serene™.

Segmenty Strava Live

Segmenty Strava Live

Zobrazte informace o segmentech Strava synchronizovaných s hodinkami. Pokud jste dosud nepropojili svůj účet Flow s účtem Strava nebo nesynchronizovali žádné segmenty s hodinkami, pokyny najdete také zde.

Více informací najdete v části Segmenty Strava Live Segments.

Načerpání energie

Načerpání energie

Zůstaňte plni energie po celou dobu svého tréninku s novým asistentem pro doplňování energie FuelWise™. Funkce FuelWise™ nabízí tři upozornění, kdy doplnit energii, a pomůže vám udržovat její dostatečnou hladinu během dlouhých tréninků. Jsou to Chytré připomenutí doplnění cukrů, Ruční připomenutí doplnění cukrů a Připomenutí doplnění tekutin.

Další informace viz FuelWise.

Časovače

V nabídce Časovače naleznete budík, stopky a odpočítávací časovač.

 

Budík

Nastavení opakovaného budíku: Vypnuto, jedenkrát, od pondělí do pátku nebo každý den. Vyberete-li si Jedenkrát, od pondělí do pátku nebo Každý den, nastavte rovněž čas zvonění.

Když je budík zapnutý, v časovém náhledu se zobrazí ikonka budíku.

Stopky

Stopky spustíte stisknutím tlačítka OK. Úsek přidáte stisknutím tlačítka OK. Chcete-li stopky pozastavit, stiskněte tlačítko ZPĚT.

Odpočítávací časovač

Odpočítavací časovač lze nastavit tak, aby odpočítával od přednastaveného času. Vyberte možnost Nastavit časovač a nastavte čas odpočítávání. Potvrďte stisknutím tlačítka OK. Poté vyberte možnost Start a stisknutím tlačítka OK spustíte odpočítávací časovač.

Odpočítávací časovač se přidá na základní ciferník s časem a datem.

Po skončení odpočítávání vás hodinky upozorní vibrací. Stisknutím tlačítka OK spustíte časovač znovu, případně můžete stisknout tlačítko ZPĚT pro zrušení a návrat do časového náhledu.

Během tréninku můžete používat intervalový časovač a odpočítávací časovač. V nastaveních sportovního profilu aplikace Flow přidejte náhledy časovače do tréninkových náhledů a synchronizujte nastavení s hodinkami. Další informace o používání časovačů během tréninku najdete v kapitole Při tréninku.

Testy

V nabídce Testy najdete Běžecký test a Test fyzické kondice.

Běžecký test

Test běžecké výkonnosti vám pomáhá sledovat vaše pokroky a umožňuje nastavení individuálních zón tepové frekvence, zón rychlosti a silových zón.

Další informace najdete v části Running-performance-test.htm.

Test fyzické kondice

Změřte si fyzickou kondici snadno pomocí měření tepové frekvence na zápěstí, zatímco ležíte a odpočíváte.

Další informace najdete v části Test fyzické kondice s měřením tepové frekvence na zápěstí.

Nastavení

Nastavení

V hodinkách můžete měnit následující nastavení:

 • Obecná nastavení
 • Vyberte náhledy
 • Ciferník hodinek
 • Čas a datum
 • Fyzická nastavení

Kromě nastavení dostupných na hodinkách můžete sportovní profily upravovat také ve webové službě a aplikaci Polar Flow. Hodinky si můžete přizpůsobit nastavením oblíbených sportů a informací, které chcete při tréninku sledovat. Více informací najdete v části Sportovní profily ve Flow.