Uživatelská příručka k hodinkám Grit X: Nastavení > Čas a datum

Čas a datum

Pro vstup do zobrazení a nastavení data a času přejděte na Nastavení > Čas a datum

Čas

Nastavte časový formát: 24 h nebo 12 h. Potom nastavte čas.

Při synchronizaci s aplikací a webovou službou Flow se čas aktualizuje automaticky z této služby.

Datum

Nastavte datum.

Formát data

Nastavte Formát data. Můžete si vybrat z mm/dd/rrrr, dd/mm/rrrr, rrrr/mm/dd, dd-mm-rrrr, rrrr-mm-dd, dd.mm.rrrr nebo rrrr.mm.dd.

Při synchronizaci s aplikací a webovou službou Flow se datum aktualizuje automaticky z této služby.

První den v týdnu

Vyberte první den každého týdne Zvolte si pondělí, sobota nebo neděle.

Při synchronizaci s aplikací a webovou službou Flow se první den týdne aktualizuje automaticky z této služby.