Uživatelská příručka k hodinkám Grit X: Funkce > Ovládání hudby

Ovládání hudby

Ovládejte hudbu a přehrávání médií v telefonu pomocí hodinek během tréninku i z časového náhledu, když zrovna netrénujete. Chcete-li zapnout ovládání hudby, přejděte do nabídky Nastavení > Obecná nastavení > Ovládání hudby. Hudbu můžete ovládat z tréninkového náhledu, z časového náhledu nebo z obou. Vyberte Tréninkový náhled, chcete-li ovládat hudbu během tréninků, a Ciferník hodinek, chcete-li hudbu ovládat z časového náhledu, pokud netrénujete. Ciferník ovládání hudby můžete přidat také z nabídky Náhledy ciferníků > Ovládání hudby.

Ovládání hudby je dostupné u telefonů se systémy iOS i Android. Chcete-li používat ovládání hudby, musíte na telefonu nechat zapnutou aplikaci Polar Flow a telefon musí být současně spárovaný s hodinkami. Pokyny najdete v části Spárování mobilního zařízení s hodinkami. Nastavení prvků ovládání hudby se zobrazí po spárování hodinek s telefonem prostřednictvím aplikace Polar Flow. Pokud jste nastavení hodinek prováděli pomocí aplikace Polar Flow, jsou již spárované s vaším telefonem.

Z ciferníku hodinek

Ovládejte pohodlně hudbu a média, i když zrovna netrénujete, z časového náhledu pomocí ciferníku ovládáním hudby.

  • V časovém náhledu potažením prstu po displeji doleva/doprava vyberte ciferník ovládání hudby.
  • Můžete pozastavit/spustit přehrávání a přecházet mezi skladbami.
  • Chcete-li ovládat hlasitost, klepněte na

Při tréninku

Chcete-li ovládat hudbu z tréninkového náhledu, ovládací prvky hudby se aktivují, jakmile v telefonu spustíte přehrávač a zahájíte trénink.

  • Stisknutím tlačítka NAHORU se posunete během tréninku na ovládání hudby při tréninku.
  • Chcete-li zobrazit tlačítka předchozí/další a pozastavit/spustit, stiskněte tlačítko OK. Na předchozí nebo následující skladbu přejdete pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ a přehrávání pozastavíte tlačítkem OK. Chcete-li ovládat hlasitost, klepněte na tlačítko OSVĚTLENÍ.