Průvodce aktivitou

Funkce Průvodce aktivitou ukazuje, jak aktivní jste v průběhu dne byli a co musíte ještě udělat, abyste dosáhli doporučené denní fyzické aktivity. Míru splnění svého denního cíle aktivity můžete zjistit buď na hodinkách, v aplikaci nebo webové službě Polar Flow.

Další informace viz Sledování aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.