Utbytbara armband

Grit X Pro använder ett 22 mm standardarmband. Med de utbytbara armbanden kan du matcha din klocka till alla tillfällen och stilar så att du kan bära den hela tiden och använda aktivitetsmätning dygnet runt, kontinuerlig pulsmätning och sömnregistrering.

Vi rekommenderar att du undviker armband av metall eftersom de kan påverka GPS:ens precision.

Byta armband

Att byta armbandet som fästs med armbandssprintar går snabbt och enkelt. Du kan välja ditt favoritband från Polars sortiment eller ett annat armband som använder 22 mm armbandssprintar.

  1. Lossa bandet genom att dra snabbkopplingsspärren inåt och dra bandet bort från klockan.
  2. Sätt fast armbandet genom att föra in stiftet (motsatt sida av snabbkopplingen) i stifthålet på klockan.
  3. Dra snabbkopplingsspärren inåt och rikta in den andra änden av stiftet mot hålet på klockan.
  4. Släpp spärren för att låsa bandet på plats.