Du är här: Inställningar > Klockinställningar

Klockinställningar

För att se och redigera dina klockinställningar, gå till Inställningar > Klockinställningar.

I Klockinställningar finns följande:

  • Larm
  • Klockdisplay
  • Tid
  • Datum
  • Veckans första dag

Larm

Ställ in larmupprepning: Av, En gång, Måndag–Fredag eller Alla dagar. Om du väljer En gång, Måndag - Fredag eller Alla dagar, ställ även in tiden för alarmet.

När alarmet är aktiverat visas en klockikon i klockfunktionen.

Klockdisplay

Välj Digital eller Analog. Välj sedan stil. Under Digital finns Symmetri, Minuter i mitten och Små sekunder. Under Analog finns Klassiskt, Art deco och Lollipop.

Du kan även välja färgtema för klockdisplayen. Tillgängliga färgteman är rött, orange, gult, grönt, blått, lila och rosa.

Observera att för alternativet DigitalSymmetri går det inte att byta färg.

Tid

Ställ in tidsformat: 24 h eller 12 h. Ställ sedan i tid på dygnet.

Vid synkronisering med Flow-appen och Flow webbtjänst uppdateras tid på dygnet automatiskt från webbtjänsten.

Datum

Ställ in datum. Ställ även in Datumformat, du kan välja mm/dd/åååå, dd/mm/åååå, åååå/mm/dd, dd-mm-åååå, åååå-mm-dd, dd.mm.åååå eller åååå.mm.dd.

Vid synkronisering med Flow-appen och Flow webbtjänst uppdateras datumet automatiskt från webbtjänsten.

Veckans första dag

Välj veckans första dag. Välj Måndag, Lördag eller Söndag.

Vid synkronisering med Flow-appen och Flow webbtjänst uppdateras tid på dygnet automatiskt från webbtjänsten.