Klockdisplayer och meny

Klockdisplayer

Klockdisplayerna anger mycket mer än bara tiden. Du får den mest aktuella och relevanta informationen direkt på klockdisplayen. Välj vilka klockdisplayer som visas på displayen i tidsvyn. Du kan välja mellan Endast tid, Daglig aktivitet, Hjärtbelastningsstatus, Kontinuerlig pulsmätning, Senaste träningspassen, Senaste nattens sömn, FitSpark träningsguide, Väder, Veckosummering, Ditt namn, Musikkontroller, Plats och Soluppgång och solnedgång.

Du kan svepa åt vänster eller höger eller bläddra genom klockdisplayerna med knapparna UPP och NED samt öppna fler detaljer genom att trycka på displayen eller med OK-knappen.

Endast tid

Tid och datum. Du kan anpassa klockans stil och färg.

Läs mer i Inställningar för klockdisplay.

 

Aktivitet

Cirkeln runt klockdisplayen och procentsatsen under tiden och datumet visar din utveckling mot ditt dagliga aktivitetsmål. Cirkeln fylls med en ljusblå färg när du är aktiv.

När du öppnar detaljerna kan du dessutom se följande uppgifter om dagens ackumulerade aktivitet:

 • Antal steg du har tagit hittills. Antal och typ av kroppsrörelser registreras och omvandlas till en uppskattning av steg.
 • Aktiv tid anger den kumulativa tiden för kroppsrörelser som är bra för din hälsa.
 • Kalorier du har förbrukat genom träning, aktivitet och BMR (Basalomsättning: den minsta metaboliska aktiviteten som krävs för att upprätthålla livet).

Se Aktivitetsmätning dygnet runt för mer information.

 

Hjärtbelastningsstatus

Hjärtbelastningsstatus ser på förhållandet mellan din kortsiktiga träningsbelastning (Ansträngning) och långsiktiga träningsbelastning (Tolerans), och baserat på detta anges om din aktuella träningsbelastningsstatus innebär att du underbelastar, underhåller, utvecklar eller överbelastar ditt kardiovaskulära system. När återhämtningsfeedback (Recovery Pro) är aktiverat och tillräckligt med data finns tillgängliga ser du din dagliga träningsrekommendation istället för din hjärtbelastningsstatus på klockdisplayen.

När du öppnar detaljerna kan du dessutom se de numeriska värdena för Hjärtbelastningsstatus, Ansträngning och Tolerans och även en verbal beskrivning av din Hjärtbelastningsstatus.

 • Det numeriska värdet för din Hjärtbelastningsstatus är Ansträngning delat med Tolerans.
 • Ansträngning visar hur mycket du har ansträngt dig med träning den senaste tiden. Det visar din genomsnittliga dagliga hjärtbelastning från de senaste 7 dagarna.
 • Tolerans beskriver hur förberedd du är för att klara kardiovaskulär träning.Det visar din genomsnittliga dagliga hjärtbelastning från de senaste 28 dagarna.
 • Verbal beskrivning av din Hjärtbelastningsstatus

Se Training Load Pro för mer information.

 

Puls

När du använder funktionen Kontinuerlig pulsmätning mäter din klocka kontinuerligt din puls och visar den på pulsdisplayen.

Du kan se dina högsta och lägsta pulsavläsningar för dagen och även se din lägsta pulsavläsning för föregående natt. Du kan aktivera och inaktivera funktionen Kontinuerlig pulsmätning i din klocka i Inställningar > Allmänna inställningar > Kontinuerlig pulsmätning.

Se Kontinuerlig pulsmätning för mer information.

Om du inte använder funktionen Kontinuerlig pulsmätning kan du fortfarande snabbt kontrollera din aktuella puls utan att starta ett träningspass. Dra bara åt armbandet, välj klockdisplay, tryck på OK och kort därefter visar klockan din aktuella puls. Återgå till pulsdisplayen genom att trycka på TILLBAKA.

 

Senaste träningspassen

Se hur mycket tid som gått sedan ditt senaste träningspass och sporten för träningspasset.

När du öppnar detaljerna kan du dessutom visa summeringarna av dina träningspass från de senaste 14 dagarna. Bläddra till träningspasset som du vill visa med UPP/NER och tryck på OK för att öppna summeringen. Mer information finns i Träningssummering.

 

Nightly Recharge

När du vaknar kan du se din Nightly Recharge-status. Nightly Recharge-status anger hur återhämtande din senaste natt var. Din Nightly Recharge-status kombinerar informationen om hur bra ditt autonoma nervsystem (ANS) varvade ner under de tidiga sömntimmarna (ANS-status) och hur bra du sov (sömnstatus).

Funktionen är inaktiverad som standard. Om funktionen Kontinuerlig pulsmätning är aktiverad i din klocka förbrukas batteriet snabbare. Kontinuerlig pulsmätning måste aktiveras för att Nightly Recharge ska fungera. Om du vill spara batteri och fortfarande använder Nightly Recharge kan du ställa in kontinuerlig pulsmätning för aktivering endast på natten från klockans inställningar.

Se Nightly Recharge™ återhämtningsmätning eller Sleep Plus Stages™ sömnregistrering för mer information.

 

FitSpark

Din klocka föreslår de mest lämpliga träningsmålen för dig baserat på din träningshistorik, konditionsnivå och aktuella återhämtningsstatus. Tryck OK för att se alla förslag på träningsmål. Tryck på ett av de föreslagna träningsmålen för att se detaljerad information om träningsmålet.

Se FitSpark daglig träningsvägledning för mer information.

 

Väder

Se dagens timprognos direkt på handleden. Tryck på OK så får du mer detaljerad väderinformation som till exempel vindhastighet, vindriktning, luftfuktighet och risk för regn, samt 3-timmarsprognos för i morgon och 6-timmarsprognos för i övermorgon.

Mer information finns i Väder

 

Veckosummering

Visa en översikt över din träningsvecka. Din totala träningstid för veckan visas på displayen, uppdelad i olika träningszoner. Tryck på OK för att öppna mer information. Du ser distans, träningspass, totalt antal kalorier och tid i varje pulszon. Dessutom kan du se förra veckans summering och information, och även pass som du planerat för nästa vecka.

Bläddra ner och tryck på OK om du vill se mer information om ett visst träningspass.

 

Ditt namn

Tid, datum och ditt namn visas.

 

Musikkontroller

Styr uppspelning av musik och media på telefonen från klockan när du inte tränar.

Mer information finns i Musikkontroller.

 

Plats

Visa snabbt din aktuella höjd och riktning. Tryck på OK om du vill se fler detaljer som din höjdprofil under de senaste sex timmarna, koordinaterna för din senast kända plats och kompassen.

Om du vill kalibrera din aktuella höjd väljer du Kalibrera och kalibreringsmetod: Ställ in aktuell höjd, Låt mobilen kalibrera eller Använd klockplats.

Välj Uppdatera för att få koordinaterna för din aktuella plats. Din aktuella plats baseras på GPS-information.

I kompassvyn trycker du på OK för att låsa din aktuella kurs. Displayen visar sedan avvikelsen från den låsta kursen i rött.

Om du vill kalibrera kompassen bläddrar du längst ned och väljer Kalibrera.

 

Soluppgång och solnedgång

Se när solen går upp och ned samt dagens längd för din aktuella plats. Tryck på OK om du vill se fler detaljer.

 • Solnedgång – skymning
 • Gryning – soluppgång
 • Dagens längd

Soluppgångs- och solnedgångsdata uppdateras automatiskt via Flow-appen om du har parkopplat din klocka med den. Du kan även uppdatera den manuellt via GNSS genom att välja Uppdatera.

Observera att information om soluppgång och solnedgång bara finns på klockdisplayen för soluppgång och -nedgång.

Klockdisplayen för soluppgång och solnedgång illustreras olika beroende på om du använder den digitala eller den analoga klockdisplayen. På den analoga klockdisplayen visas soluppgångs- och solnedgångsinformation för de kommande 12 timmarna och på den digitala visas informationen för de kommande 24.

Du kan ändra klockdisplay i Inställningar > Klockinställningar > Klockdisplay. Välj Analog eller Digital. När du har ändrat klockdisplay uppdateras även displayen för soluppgång och solnedgång.

Analog (12-timmarsvisning)

Digital (24-timmarsvisning)

Meny

Gå till menyn genom att trycka på TILLBAKA och bläddra genom menyn genom att trycka på UPP eller NED. Bekräfta valen med OK-knappen och återgå med TILLBAKA-knappen.

Starta träningen

Härifrån kan du starta dina träningspass. Tryck på OK för att gå till förträningsläge och bläddra till den sportprofil du vill använda.

Du kan också gå in i förträningsläge genom att trycka på och hålla in OK i klockfunktionen.

Se Starta ett träningspass för detaljerade anvisningar.

Serene vägledd andningsövning

Välj först Serene och sedan Starta övning för att starta andningsövningen.

Se Serene™ vägledd andningsövning för mer information.

Strava Live-segment

Strava Live-segment

Visa information om Strava-segmenten som har synkroniserats med klockan. Om du inte har anslutit ditt Flow-konto med ett Strava-konto, eller inte har synkroniserat några segment med din klocka, kan du även hitta vägledning här.

Mer information finns på Strava Live-segment.

Fyll på

Fyll på

Behåll en hög energinivå genom hela träningspasset med FuelWise™ energiassistent. FuelWise™ har tre påminnelser som påminner dig om att fylla på och hålla bra energinivåer under dina långa träningspass. Dessa är Kolhydratspåminnelse, Manuell kolhydratspåminnelse och Vätskepåminnelse.

Mer information finns i FuelWise

Timer

I Timer finns stoppur och nedräkningstimer.

Stoppur

Tryck på OK för att starta stoppuret. Tryck på OK för att lägga till en varv-/mellantid. Tryck på TILLBAKA för att pausa stoppuret.

Nedräkningstimer

Du kan ställa in nedräkningstimern för att räkna ner från en förinställd tid. Välj Ställ in timer och ställ in nedräkningstiden och tryck på OK för att bekräfta. När det är slutfört väljer du Starta och trycker på OK för att starta nedräkningstimern.

Nedräkningstimern läggs till den grundläggande klockdisplayen med tid och datum.

I slutet av nedräkningen meddelar klockan dig genom att vibrera. Tryck på OK för att starta om timern eller tryck på TILLBAKA för att avbryta och återgå till klockfunktionen.

Under träning kan du använda intervalltimer och nedräkningstimer. Lägg till timervyer till träningsvyerna i sportprofilinställningarna i Flow och synkronisera inställningarna till din klocka. Mer information om hur du använder timer under träning finns i Under träning.

Klockvyer

Välj vilka klockdisplayer som visas på displayen i tidsvyn. Du kan välja mellan Endast tid, Daglig aktivitet, Hjärtbelastningsstatus, Kontinuerlig pulsmätning, Senaste träningspassen, Senaste nattens sömn, FitSpark träningsguide, Väder, Veckosummering, Ditt namn, Musikkontroller, Plats och Soluppgång och solnedgång.

Välj minst en vy.

Tester

I Tester hittar du Ortostatiskt test, Återhämtningstest för ben, Cykeltest, Löptest och Konditionstest

Ortostatiskt test

Du kan göra det ortostatiska testet (pulssensor H10 behövs), se dina senaste resultat jämfört med ditt genomsnitt och återställa testperioden.

Se Ortostatiskt test för detaljerade anvisningar.

Återhämtningstest för ben

Återhämtningstest för ben visar om dina ben är redo för högintensiv träning på bara några minuter utan specialutrustning. Du behöver bara din klocka.

Mer information finns i Återhämtningstest för ben.

Cykeltest

Med Prestationstest för cykling kan du anpassa dina effektzoner och se din personliga funktionella tröskeleffekt. Cykeleffektsensor krävs.

Mer information finns i Prestationstest för cykling.

Löptest

Testa din prestation och personanpassa dina puls-, hastighets- och effektzoner med Prestationstest för löpning.

Mer information finns i Prestationstest för löpning.

Konditionstest

Mät din konditionsnivå enkelt med handledsbaserad pulssensor när du ligger ner och slappnar av.

Mer information finns i Konditionstest med handledsbaserad pulssensor.

Inställningar

Inställningar

Du kan redigera följande inställningar i din klocka:

 • Allmänna inställningar

 • Inställningar för klockdisplay

 • Välj vyer

 • Tid och datum

 • Fysiska inställningar

Utöver de inställningar som är tillgängliga i din klocka kan du redigera Sportprofiler i Polar Flow-webbtjänsten och -appen. Anpassa din klocka med dina favoritsporter och den information du vill följa under dina träningspass. Se Sportprofiler i Flow för mer information.