Du är här: Inställningar > Starta om och återställa

Starta om och återställa

Om du får problem med din klocka kan du försöka att starta om den. När du startar om klockan raderas inga inställningar eller personliga data från klockan.

Starta om klockan

På klockan trycker du på TILLBAKA-knappen och går till Inställningar > Allmänna inställningar > Om din klocka och väljer Starta om din klocka.

Återställa klockan till fabriksinställningar

Om det inte hjälper att starta om klockan kan du återställa klockan till fabriksinställningar. Observera att om du återställer klockan till fabriksinställningarna tömmer du alla personuppgifter och inställningar från klockan, och du måste ställa in den igen för din personliga användning. Alla data som du har synkroniserat från din klocka till ditt Flow-konto är säkra.

  1. Gå till flow.polar.com/start och ladda ner och installera sedan dataöverföringsprogrammet Polar FlowSync på din dator.
  2. Anslut klockan till datorns USB-port med kabeln.
  3. Öppna inställningarna i FlowSync.
  4. Tryck på knappen Fabriksinställningar.
  5. Om du använder Flow-appen: kontrollera listan med parkopplade Bluetooth-enheter på telefonen och ta bort din klocka från listan om den finns med.

Nu måste du ställa in din klocka igen, antingen via mobilen eller datorn. Kom bara ihåg att använda samma Polar-konto i inställningen som du använde före återställningen.