Allmänna inställningar

För att se och redigera dina allmänna inställningar, gå till Inställningar > Allmänna inställningar.

I Allmänna inställningar finns följande:

 • Parkoppla och synka
 • Cykelinställningar (Endast synligt om du parkopplade en cykelsensor med din klocka)
 • Kontinuerlig pulsmätning
 • Mätning av återhämtning
 • Flygläge
 • Ljusstyrka bakgrundsbelysning
 • Stör ej
 • Telefonnotiser
 • Musikkontroller
 • Enheter
 • Språk
 • Inaktivitetsvarning
 • Vibrationer
 • Jag bär min klocka på
 • Positionssatelliter
 • Om din klocka

Parkoppla och synka

 • Parkoppla och synkronisera telefon/Parkoppla sensor eller annan enhet: Parkoppla sensorer eller mobila enheter med din klocka. Synka data med Flow-appen.
 • Parkopplade enheter: Visa alla enheter som du har parkopplat med din klocka. Dessa kan inkludera pulssensorer, stegsensorer, kadenssensorer och mobila enheter.

Cykelinställningar

Cykelinställningarna är endast synliga om du parkopplade en kadenssensor med din klocka.

 • Hjulstorlek: Ställ in hjulstorleken i millimeter. Se Parkoppla sensorer med din klocka för anvisningar om mätning av hjulstorleken.
 • Vevarmslängd: Ställ in vevarmslängden i millimeter. Inställningen är endast synlig om du har parkopplat en effektsensor.
 • Sensorer i bruk: Visa alla sensorer du har länkat till cykeln.

Kontinuerlig pulsmätning

Funktionen Kontinuerlig pulsmätning kan aktiveras, inaktiveras eller sättas i läget Endast på natten. Om du väljer Endast på natten ställer du in pulsmätningen så att den startar så snart du går och lägger dig.

Mer information finns i Kontinuerlig pulsmätning.

Mätning av återhämtning

Välj hur du ska mäta din återhämtning.

Använd Recovery Pro för specifik vägledning om hur du balanserar din träningsbelastning och återhämtning, baserat på Ortostatiska tester och återhämtningsfrågor. När den är aktiverad uppmanar klockan dig att schemalägga ett ortostatiskt test minst tre dagar i veckan. Välj dagarna och sedan Spara. Se Recovery Pro för mer information.

Välj Nightly Recharge för automatisk mätning av återhämtning och tips, baserat på mätning under natten. Klockan uppmanar dig att aktivera funktionen Kontinuerlig pulsmätning om den inte redan är aktiverad. Kontinuerlig pulsmätning måste aktiveras för att Nightly Recharge ska fungera. Välj eller Endast på natten. Om du väljer Endast på natten ställer du in pulsmätningen så att den startar så snart du går och lägger dig.

Flygläge

Välj eller Av.

I flygläge frånkopplas all trådlös kommunikation från din klocka. Du kan fortfarande använda den, men du kan inte synkronisera dina data med mobilappen Polar Flow eller använda den med trådlösa tillbehör.

Ljusstyrka bakgrundsbelysning

Välj Hög, Medium, Låg eller Endast med ljusknapp. Den här inställningen påverkar enbart ljusstyrkan för aktiveringsgesten för bakgrundsbelysning och den automatiska bakgrundsbelysning som tänds när du trycker på en knapp. Bakgrundsbelysningens ljusstyrka för knappen LYSE påverkas inte. Den kan inte ändras.

Stör ej

Välj Av, eller På ( - ). Ställ in den period när ”stör ej” ska vara på. Välj när den ska Börja och Sluta. När den är på kommer du inte att höra några notifikationer eller ringsignaler. Aktiveringsgest för bakgrundsbelysning och ljud är också inaktiverade.

Telefonnotiser

Ställ in telefonnotiser på Av eller På, när du inte tränar. Notiser är tillgängliga när du inte tränar och under träning träningspass.

Musikkontroller

Ställ in musikkontroller för träningsdisplayen och/eller klockdisplayen. Mer information finns i Musikkontroller.

Enheter

Välj metriska (kg, cm) eller eng./am. (lb, ft). Välj de enheter som ska används för att mäta vikt, längd, distans och hastighet. För att mäta temperatur i metriska enheter, använd Celsius. För brittiska enheter, använd Fahrenheit.

Språk

Du kan välja vilket språk du vill använda i din klocka. Din klocka har stöd för följande språk: Bahasa Indonesia, Čeština, Dansk, Deutsch, Eesti, English, Español, Français, Italiano, 日本語, Magyar, Nederlands, Norsk, Polski, Português, 简体中文, Русский, Slovenščina, Suomi, Svenska och Türkçe.

Inaktivitetsvarning

Aktivera eller Inaktivera aktivitetsvarning.

Vibrationer

Slå eller Av vibrationer när du bläddrar i menyn.

Jag bär min klocka på

Välj Vänster hand eller Höger hand.

Positionssatelliter

Ändra vilket satellitnavigeringssystem som din klocka använder utöver GPS. Du hittar inställningen på klockan under Allmänna inställningar > Positionssatelliter.Du kan väljaGPS + GLONASS,GPS + GalileoellerGPS + QZSS.Standardinställningen ärGPS + GLONASS.Tack vare dessa alternativ kan du testa olika satellitnavigeringssystem och se om de kan förbättra prestationen i områden som de täcker.

GPS + GLONASS

GLONASS är ett ryskt globalt satellitnavigeringssystem. Det är standardinställningen eftersom dess globala satellitsynlighet och pålitlighet är den bästa av dessa tre alternativ, och vi rekommenderar generellt att du använder detta system.

GPS + Galileo

Galileo är ett globalt satellitnavigeringssystem som skapats av Europeiska unionen.

GPS + QZSS

QZSS är ett regionalt tidsöverföringssystem som har kontakt med fyra satelliter och är ett satellitbaserat förstärkningssystem som utvecklats för att förbättra GPS:en i Asien och Oceanien, med fokus på Japan.

Om din klocka

Kontrollera klockans enhets-ID samt firmware-version, HW-modell, utgångsdatum för A-GPS och de klockspecifika märkningarna med lagstadgad information. Starta om klockan, stäng av den eller återställ alla data och inställningar på den.

Starta om: Om du får problem med din klocka kan du försöka att starta om den. När du startar om klockan raderas inga inställningar eller personliga data från klockan.

Stäng av: Stäng av klockan. När du vill slå på den igen trycker du på och håller ned OK-knappen.

Återställ data och inställningar: Återställ klockan till fabriksinställningarna. Då raderas alla data och inställningar på klockan.