Skärmikoner

Flygläge är aktiverat. I flygläge frånkopplas all trådlös kommunikation från din klocka. Du kan fortfarande använda den, men du kan inte synkronisera dina data med mobilappen Polar Flow eller använda den med trådlösa tillbehör.

Läget Stör ej är aktiverat. När läget Stör ej är aktiverat vibrerar inte klockan när du får meddelanden eller samtal (den röda punkten visas fortfarande längst ner på displayen). Aktiveringsgesten för bakgrundsbelysning är också inaktiverad.

När läget Stör ej är aktiverat vibrerar inte klockan när du får meddelanden eller samtal (den röda punkten visas fortfarande längst ner på displayen). Aktiveringsgesten för bakgrundsbelysning är också inaktiverad.

Alarmet är inställt. Du kan ställa in alarmet i snabbinställningsmenyn.

Din parkopplade telefon är inte ansluten och du har aktiverat notiser och/eller musikkontroller. Kontrollera att din telefon är tillräckligt nära klockan för att vara inom räckvidden för Bluetooth och att Bluetooth är aktiverat på telefonen.

Knapplåset är på. Du kan låsa upp knapparna genom att trycka på och hålla in knappen LYSE.