Kompass

För att använda kompassen under dina träningspass lägger du till den i den sportprofil där du vill se den. I Flow-webbtjänsten, gå till Sportprofiler > Välj redigera på den sportprofil där du vill lägga till den > gå till Enhetsrelaterade och välj Grit X Pro > Träningsdisplayer > Lägg till ny > Helskärm > Kompass och välj Spara. Kom ihåg att synka ändringarna till klockan.

Använda kompassen under ett träningspass

Under ett träningspass kan du skrolla till kompassvyn med UPP/NED-knapparna. På displayen visas din riktning och väderstrecken.

Kalibrera kompassen

Du kan bli ombedd att kalibrera kompassen under ett träningspass. Följ i så fall anvisningarna på displayen.

Du kan även kalibrera kompassen manuellt från snabbmenyn. Pausa träningspasset, tryck på LYSE för att öppna snabbmenyn och välj Kalibrera kompass. Följ anvisningarna på displayen.

Lås din kursriktning

I kompassens träningsvy trycker du på OK för att låsa din nuvarande kurs. Displayen visar sedan avvikelsen från den låsta kursen i rött.

Observera att kompassen måste kalibreras först.

Använda kompassen utanför träningspass

Lägg till kompassklockdisplayen från klockvyer om du vill använda den när du inte tränar. När du har lagt till den sveper du åt vänster eller höger i klockfunktionen tills du kommer till kompassen.

Lås din kursriktning

I kompassvyn trycker du på OK för att låsa din aktuella kurs. Displayen visar sedan avvikelsen från den låsta kursen i rött.

Kalibrera kompassen

Om du vill kalibrera kompassen bläddrar du längst ned och väljer Kalibrera.