Knappfunktioner och gester

Din klocka har fem knappar som har olika funktioner beroende på användningssituationen. I tabellerna nedan finns mer information om knapparnas funktioner i olika lägen.

Klockfunktion och meny

LYSE TILLBAKA OK UPP/NED

Tänd displayen

I klockfunktionen, tryck för att visa batteristatussymbolen

Tryck och håll in för att låsa knappar och pekskärm

Gå till menyn

Återvänd till föregående nivå

Lämna inställningarna oförändrade

Avbryt val

Tryck och håll in för att återvända till klockfunktionen från menyn

Tryck och håll in i klockfunktionen för att parkoppla och synkronisera

Bekräfta valet som visas på displayen

Tryck och håll in för att gå till förträningsläge

Tryck för att visa mer detaljer om informationen som visas i klockdisplayen

 

Ändra klockdisplay i klockfunktionen

Bläddra i menyn

Justera ett valt värde

Förträningsläge

LYSE TILLBAKA OK UPP/NED

Tänd displayen

Tryck och håll in för att låsa knappar

Tryck för att öppna snabbmenyn

Återgå till klockfunktionen

Starta ett träningspass

Bläddra i sportlistan

Under träning

LYSE TILLBAKA OK UPP/NED

Tänd displayen

Tryck och håll in för att låsa knappar

Pausa träningen genom att trycka en gång

Avsluta träningspasset genom att trycka och hålla in i pausläge

Lagra en varv-/mellantid

Fortsätt träningsregistreringen när den är pausad

Ändra träningsdisplay

Färgpekskärm

Med pekskärmen i färg som alltid är påslagen kan du enkelt svepa mellan klockdisplayer och genom listor och menyer, och välja objekt genom att trycka på skärmen.

  • Svep upp eller ner för att bläddra.
  • I klockfunktionen kan du svepa åt vänster eller höger för att växla mellan klockdisplayer. Varje klockdisplay visar en översikt över olika uppgifter.
  • Svep upp från skärmens nedre del i klockfunktionen för att visa meddelanden och använda musikkontrollerna.
  • Tryck på displayen för att se mer detaljerad information.

Observera att pekskärmen är inaktiverad under träningspassen. Se till att pekskärmen fungerar korrekt genom att torka av smuts, svett och vatten från displayen med en trasa. Pekskärmen reagerar inte korrekt om du försöker använda den med handskar på.

Visa notiser

Den röda punkten längst ner på displayen anger om du har några nya notiser. Svep upp från skärmens nedre del för att visa meddelanden.

I klockfunktionen sveper du uppåt från displayens nedre del för att se notiser.

Tryckfunktion

Tryck ordentligt på skärmen med två fingrar för att lagra en varvtid under ett träningspass. Observera att tryckfunktionen inte är en pekskärmsfunktion.

Aktiveringsgest för bakgrundsbelysning

Bakgrundsbelysningen slås automatiskt på när du vrider handleden för att titta på klockan.