Tryb sensora tętna

W trybie sensora tętna możesz zmienić swój zegarek w sensor tętna wysyłający informacje o tętnie do innych urządzeń Bluetooth, takich jak aplikacje treningowe, sprzęt na siłowni i komputery rowerowe. Aby korzystać z zegarka w trybie sensora tętna, musisz najpierw połączyć zegarek z zewnętrznym urządzeniem odbiorczym. Szczegółowe wskazówki dotyczące łączenia znajdziesz w instrukcji urządzenia odbiorczego.

Włączanie trybu sensora tętna

  1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk OK w trybie wyświetlania czasu lub naciśnij WSTECZ, aby przejść do menu głównego i wybierz Rozpocznij trening. Wyszukaj preferowany sport.
  2. W trybie przedtreningowym otwórz menu podręczne dotykając ikony lub naciskając przycisk PODŚWIETLENIE.
  3. Wybierz Udostępniaj tętno innemu urządzeniu.
  4. Uruchom tryb łączenia z urządzeniem zewnętrznym.
  5. Wybierz Grit X Pro na urządzeniu zewnętrznym.
  6. Zaakceptuj łączenie Grit X Pro z urządzeniem zewnętrznym.
  7. Tętno powinno być widoczne zarówno na zegarku Polar jak i na urządzeniu zewnętrznym. Kiedy wszystko jest gotowe, rozpocznij sesję treningową za pomocą urządzenia zewnętrznego. Aby zarejestrować sesję treningową za pomocą zegarka, wróć do trybu przedtreningowego i rozpocznij rejestrację sesji naciskając OK.

Wstrzymywanie udostępniania tętna

Wybierz Wstrzymaj udostępnianie. Udostępnianie tętna zatrzymuje się również, kiedy opuścisz tryb przedtreningowy lub zatrzymasz rejestrację sesji treningowej.