Ikony wyświetlacza

Tryb samolotowy jest włączony. Włączenie trybu samolotowego powoduje przerwanie komunikacji bezprzewodowej z zegarkiem. Możesz nadal korzystać z zegarka, lecz synchronizacja danych z aplikacją Polar Flow lub korzystanie z akcesoriów bezprzewodowych będzie niemożliwe.

Włączony tryb Okresowe wyłączenie powiadomień. Po aktywacji okresowego wyłączania powiadomień, zegarek nie będzie wibrował po otrzymaniu powiadomień lub informacji o połączeniach przychodzących (czerwona kropka będzie jednak wciąż pojawiać się w dolnym lewym rogu wyświetlacza). Wyłączona zostanie również funkcja podświetlenia.

Po aktywacji okresowego wyłączania powiadomień, zegarek nie będzie wibrował po otrzymaniu powiadomień lub informacji o połączeniach przychodzących (czerwona kropka będzie jednak wciąż pojawiać się w dolnym lewym rogu wyświetlacza). Wyłączona zostanie również funkcja podświetlenia.

Alarm ustawiony. Alarm jest ustawiony. Możesz ustawić alarm za pomocą menu szybkich ustawień.

Są włączone powiadomienia, ale połączony telefon jest niedostępny. Sprawdź czy telefon znajduje się w zasięgu komunikacji Bluetooth zegarka i czy komunikacja Bluetooth jest włączona w telefonie.

Blokada przycisków jest włączona. Aby odblokować przyciski naciśnij i przytrzymaj przycisk PODŚWIETLENIE.