Kompas

Aby korzystać z kompasu podczas sesji, musisz dodać go do wszystkich profili sportowych, w których ma być wyświetlany. W serwisie internetowym Polar Flow, przejdź do Profile sportowe > wybierz edytuj w profilu sportowym, do którego chcesz go dodać > przejdź do Związane z urządzeniem i wybierz Grit X Pro > Widok danych treningowych > Dodaj nowy > Pełen ekran > Kompas i wybierz zapisz. Pamiętaj, aby zsynchronizować zmiany z zegarkiem.

Używanie kompasu podczas sesji treningowej

Podczas sesji treningowej możesz przewinąć ekran do widoku kompasu za pomocą przycisków W GÓRĘ / W DÓŁ. Na wyświetlaczu jest pokazywany Twój namiar i strony świata.

Kalibracja kompasu

Podczas sesji treningowej zegarek może poprosić o skalibrowanie kompasu. W takim przypadku postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby wykonać kalibrację.

Kalibrację sensora możesz równie wykonać ręcznie, z poziomu menu podręcznego. Wstrzymaj sesję treningową i naciśnij przycisk PODŚWIETLENIE, aby włączyć menu podręczne, a następnie wybierz Kalibruj kompas. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Blokowanie namiaru

Jeśli naciśniesz OK gdy jest wyświetlany ekran treningowy z kompasem, Twój aktualny namiar zostanie zablokowany. Odchylenie od tego zablokowanego namiaru będzie pokazywane na wyświetlaczu w kolorze czerwonym.

Pamiętaj, że kompas musi zostać wcześniej skalibrowany.

Z kompasu możesz korzystać poza sesjami treningowymi

Dodaj tarczę kompas z zestawu tarcz zegarka, aby używać jej, kiedy nie ćwiczysz. Po dodaniu kompasu, przesuwaj palcem w lewo lub w prawo na ekranie zegara, aż zostanie wyświetlony kompas.

Blokowanie namiaru

Jeśli naciśniesz OK, gdy jest wyświetlany ekran z kompasem, Twój aktualny namiar zostanie zablokowany. Odchylenie od tego zablokowanego namiaru będzie pokazywane na wyświetlaczu w kolorze czerwonym.

Kalibracja kompasu

Aby skalibrować kompas, przewiń do końca w dół i wybierz Kalibruj.