Je bent hier: Instellingen > Horloge-instellingen

Horloge-instellingen

Ga naar Instellingen > Horloge-instel. om je horloge-instellingen te bekijken en te bewerken.

In Horloge-instel. vind je:

  • Alarm
  • Displayweergave
  • Tijd
  • Datum
  • Eerste dag van de week

Alarm

Stel alarm herhalen in: Uit, Eenmaal, Maandag tot vrijdag of Dagelijks. Als je Eenmaal, Maandag tot vrijdag of Dagelijks kiest, stel dan ook de tijd in voor het alarm.

Als het alarm is ingeschakeld, verschijnt in de tijdweergave een klokpictogram.

Displayweergave

Kies Digitaal of Analoog. Kies vervolgens je stijl. Onder Digitaal vind je Symmetrie, Minuten in midden en Kleine seconden. Onder Analoog vind je Klassiek, Art deco en Lollipop.

Je kunt ook het kleurthema kiezen voor je displayweergave. De beschikbare kleuren zijn rood, oranje, geel, groen, blauw, paars en roze.

Let op: als je DigitaalSymmetrie hebt gekozen, kun je de kleur niet wijzigen.

Tijd

Stel de tijdnotatie in: 24 u of 12 u. Stel daarna de tijd in.

Bij het synchroniseren met de Flow app en webservice wordt de tijd automatisch vanaf de service bijgewerkt.

Datum

Stel de datum in. Stel ook de Datumnotatie; je kunt kiezen tussen mm/dd/jjjj, dd/mm/jjjj, jjjj/mm/dd, dd-mm-jjjj, jjjj-mm-dd, dd.mm.jjjj en jjjj.mm.dd.

Bij het synchroniseren met de Flow app en webservice wordt de datum automatisch vanaf de service bijgewerkt.

Eerste dag van de week

Kies de eerste dag van de week. Kies Maandag, Zaterdag of Zondag.

Bij het synchroniseren met de Flow app en webservice wordt de eerste dag van de week automatisch vanaf de service bijgewerkt.