Orthostatische test

De Orthostatische test is een algemeen gebruikt hulpmiddel voor het volgen van de balans tussen training en herstel. De test laat zien hoe je lichaam reageert op training. Naast veranderingen als gevolg van je training zijn er nog veel andere factoren die je resultaten van de Orthostatische test kunnen beïnvloeden, zoals mentale stress, slaap, een latente ziekte en omgevingsfactoren (temperatuur, hoogte).

De test is gebaseerd op de meting van de hartslag en de hartslagvariatie. Wijzigingen in de hartslag en de hartslagvariatie weerspiegelen veranderingen in de autonome werking van het hart.

De test uitvoeren

Gebruik een Polar H9/H10 hartslagsensor om de Orthostatische test uit te voeren (of een H6 of H7 hartslagsensor, als je die hebt). De test duurt vier minuten en om er zeker van te zijn dat je resultaten zo betrouwbaar mogelijk zijn, moet je de test elke keer onder vergelijkbare omstandigheden uitvoeren - we raden je aan om de test 's ochtends voor het ontbijt te doen. Doe de test regelmatig om je persoonlijke basislijn vast te stellen. Plotselinge afwijkingen in je gemiddelden kunnen betekenen dat er iets uit balans is. Zie de onderstaande instructies:

 • Draag de hartslagsensor met de borstband. Maak de elektroden van de borstband vochtig en zorg dat de band goed aansluit op je borst.
 • Zorg ervoor dat je ontspannen en kalm bent.
 • Zorg ervoor dat er geen storende elementen zijn (bijvoorbeeld tv, radio of telefoon) of andere mensen die tegen je praten.
 • We raden aan om de test regelmatig en op hetzelfde tijdstip van de dag uit te voeren, in de ochtend wanneer je net wakker bent, om vergelijkbare testresultaten te krijgen.

Kies op je horloge Tests > Orthostatische test > Start de test met de hartslagsensor. Het horloge begint te zoeken naar je hartslag. Wanneer je hartslag is gevonden, verschijnt Ga liggen en ontspan je op het display.

 • Je kunt tijdens de test ontspannen zitten of op bed liggen. De positie moet altijd dezelfde zijn wanneer je de test doet.
 • Beweeg niet tijdens dit eerste gedeelte van de test, dat twee minuten duurt.
 • Na twee minuten geeft het horloge een pieptoon en wordt Sta op weergegeven. Sta op en blijf nog twee minuten staan totdat het horloge weer een pieptoon geeft en de test is voltooid.

Je kunt de test in elke fase onderbreken door op TERUG te drukken. In dat geval verschijnt Test geannuleerd.

Als je horloge je hartslagsignaal niet kan ontvangen, verschijnt Test mislukt. Controleer in dat geval of de elektroden van de hartslagsensor vochtig zijn en of de stoffen band strak genoeg zit.

Testresultaten

De test geeft je vijf verschillende waarden voor hartslag en hartslagvariatie. Dit zijn:

 • HF rust: Gemiddelde hartslag tijdens liggen
 • HSV rust (RMSSD rust): Hartslagvariatie tijdens liggen
 • HF piek: De hoogste hartslag die optreedt nadat je bent gaan staan.
 • HF staand: Gemiddelde hartslag in staande houding.
 • HSV staand (RMSSD staand): Hartslagvariabiliteit in staande houding

Bekijk je laatste testresultaat op je horloge in Tests > Orthostatische test > Laatste resultaten. Alleen je meest recente resultaat wordt getoond, en alleen je eerste succesvolle test van de dag wordt gebruikt in Recovery Pro. Het verschil tussen je waarden voor HF rust, HF piek en HF staand en je gemiddelden wordt tussen haakjes weergegeven, naast je laatste resultaat.

Ga naar de Flow webservice voor een visuele analyse van de resultaten van je Orthostatische test en kies de test in je Logboek om de details ervan te bekijken. Je kunt je testresultaten ook op de lange termijn volgen en eventuele afwijkingen van je basislijn ontdekken.

Als je minstens twee Orthostatische tests hebt uitgevoerd binnen een periode van 28 dagen, krijg je na de test feedback op je horloge over het herstel van je cardiovasculaire systeem.

Als je minstens vier tests hebt uitgevoerd binnen een periode van 28 dagen, wordt het laatste resultaat van je Orthostatische test vergeleken met je persoonlijke normale hartslagvariabiliteit (HSV). Je normale bereik wordt berekend op basis van de standaardafwijking van de testresultaten van de afgelopen 4 weken. Omdat de waarden van de hartslagvariatie zeer persoonlijk zijn, wordt het testresultaat nauwkeuriger naarmate er meer metingen worden verricht.

Orthostatische test met Recovery Pro

De Orthostatische test vormt ook een integraal onderdeel van de functie Recovery Pro die aangeeft of je cardiovasculaire systeem is hersteld of niet. Deze functie vergelijkt de resultaten van je Orthostatische test met je basislijn die in de loop der tijd is bepaald, en houdt ook rekening met je subjectieve herstel en je lange trainingsgeschiedenis.