Kompas

Om het kompas tijdens sessies te gebruiken, moet je het toevoegen aan de sportprofielen waarin je het kompas wilt bekijken. Ga in de Flow webservice naar Sportprofielen > Kies bewerken in het sportprofiel waaraan je het wilt toevoegen > ga naar Gerelateerd aan apparaat en kies Grit X Pro > Trainingsweergaven > Nieuw toevoegen > Volledig scherm > Kompas en kies opslaan. Vergeet niet de instellingen naar je horloge te synchroniseren.

Kompas gebruiken tijdens een trainingssessie

Tijdens een trainingssessie kun je met de OMHOOG/OMLAAG-knoppen naar de kompasweergave scrollen. Het display toont je positie en de windrichtingen.

Kompas kalibreren

Het is mogelijk dat je tijdens een trainingssessie gevraagd wordt om het kompas te kalibreren. Volg dan de instructies op het scherm.

Je kunt het kompas ook handmatig kalibreren in het snelmenu. Pauzeer je trainingssessie, en druk op LICHT om het snelmenu te openen en kies Kompas kalibreren. Volg dan de instructies op het scherm.

Je koers vergrendelen

Druk in de kompas-trainingsweergave op OK om je huidige koers te vergrendelen. De afwijking ten opzichte van je vergrendelde koers zal dan in het rood worden weergegeven.

Let op: je moet het kompas eerst kalibreren.

Het kompas gebruiken buiten trainingssessies

Voeg de kompas-displayweergave toe uit de opties voor displayweergaven om het te gebruiken als je niet traint. Nadat je het toegevoegd hebt, veeg je in de tijdweergave naar links of rechts tot je het kompas ziet.

Je koers vergrendelen

Druk in de kompasweergave op OK om je huidige koers te vergrendelen. De afwijking ten opzichte van je vergrendelde koers zal dan in het rood worden weergegeven.

Kompas kalibreren

Als je het kompas wilt kalibreren, scroll je helemaal naar beneden en kies je Kalibreren.