Du er her: Indstillinger > Urindstillinger

Urindstillinger

Hvis du vil se og redigere dine urindstillinger, skal du gå til Indstillinger > Urindstillinger

I Urindstillinger finder du:

  • Alarm
  • Urdisplay
  • Tid
  • Dato
  • Første ugedag

Alarm

Indstil gentagelse af alarm: Én gang, Mandag til fredag eller Hver dag. Hvis du vælger Én gang, Mandag til fredag eller Hver dag, skal du også indstille alarmtiden.

Når alarmen er slået til, vises der et urikon i tidsvisningen.

Urdisplay

Vælg Digital eller Analog. Vælg derefter stilen. Under Digital finder du Symmetri, Minutter i midten og Små sekunder. Under Analog finder du Klassisk, Art Deco og Lollipop.

Du kan også vælge farvetemaet til dit urdisplay. De tilgængelige farver er rød, orange, gul, grøn, blå, lilla og pink.

Bemærk, at du ikke kan ændre farven for indstillingen DigitalSymmetry.

Tid

Indstil tidsformat: 24 t eller 12 t.Indstil derefter klokkeslættet.

Når du synkroniserer med Flow-appen og -webservicen, opdateres klokkeslættet automatisk fra tjenesten.

Dato

Indstil datoen. Indstil også Datoformat. Du kan vælge mm/dd/åååå, dd/mm/åååå, åååå/mm/dd, dd-mm-åååå, åååå-mm-dd, dd.mm.åååå eller åååå.mm.dd.

Når du synkroniserer med Flow-appen og -webservicen, opdateres datoen automatisk fra servicen.

Første ugedag

Vælg startdag i hver uge. Vælg Mandag, Lørdag eller Søndag.

Når du synkroniserer med Flow-appen og -webservicen, opdateres ugens startdag automatisk fra servicen.