Løbstempo

Funktionen Løbstempo hjælper dig med at bevare et stabilt tempo og opnå din mål-tid for en angivet distance. Angiv mål-tid for distancen – f.eks. 45 minutter for en løbetur på 10 km, og følg, hvor langt bagud eller foran du er sammenlignet med det forudindstillede mål.

Løbstempo kan indstilles på dit ur, og du kan også indstille et løbstempomål i Flow-webtjenesten eller -appen og synkronisere det til dit ur.

Hvis du har et planlagt løbstempomål for den dag, foreslår uret, at du starter det, når førtræningsvisningen begynder.

Sæt et løbstempomål på dit ur

Du kan vælge et løbstempomål i førtræningsvisningen i hurtigmenuen.

  1. Gå ind i førtræningsvisning ved at trykke på og holde OK nede i tidsvisning eller trykke på TILBAGE for at gå til hovedmenuen og vælge Start træning.
  2. I førtræningsvisningen skal du trykke på hurtigmenu-ikonet eller LYS-knappen.
  3. Vælg Løbstempo fra listen, og indstil distancen og varigheden. Tryk på OK for at bekræfte. Uret viser det tempo eller den hastighed, du skal holde for at nå din mål-tid, hvorefter det vender tilbage til førtræningsvisning, hvor du kan starte træningspasset.

Opret et løbstempo i Flow-webtjenesten

  1. Gå ind på Dagbog, og klik på Tilføj > Træningsmål i Flow-webtjenesten.
  2. Gå til Tilføj træningsmål, og vælg Sport, og indtast et Målnavn (maks. 45 cifre), Dato og Tid samt evt. Noter (valgfri), du ønsker at tilføje.
  3. Vælg Løbstempo.
  4. Udfyld to af følgende værdier: Varighed, Distance eller Løbstempo. Du får automatisk den tredje.
  5. Klik på Føj til favoritter , hvis du ønsker at føje målet til din liste over favoritter.
  6. Klik på Gem for at tilføje målet i din Dagbog.

Synkroniser målet til dit ur via FlowSync, og du er nu klar.