Menuen Hurtigindstillinger

Stryg ned fra toppen af displayet for at trække menuen Hurtigindstillinger ned.

Stryg til venstre eller højre for at gennemse, og tryk for at vælge en funktion.

Tryk på for at tilpasse, hvilke funktioner du vil se i menuen med hurtigindstillinger. Vælg mellem Alarm, Nedtællingstimer, Forstyr ikke og Flytilstand.

  • Alarm: Indstil gentagelse af alarm: Én gang, Mandag til fredag eller Hver dag. Hvis du vælger Én gang, Mandag til fredag eller Hver dag, skal du også indstille alarmtiden.

Når alarmen er slået til, vises der et urikon i tidsvisningen.

  • Nedtællingstimer: Vælg Indstil timer, indstil tidsrummet, og bekræft ved at trykke på OK. Når det er gjort, skal du vælge Start og trykke på OK for at starte nedtællingstimeren.
  • Forstyr ikke: Tryk på forstyr ikke-ikonet for at slå det til, og tryk igen for at slå det fra. Når forstyr ikke er slået til, modtager du ingen meddelelser eller underretninger om opkald. Bevægelse til aktivering af baggrundsbelysning er også slået fra
  • Flytilstand: Tryk på ikonet for flytilstand for at slå den til, og tryk igen for at slå den fra. Flytilstand afbryder al trådløs kommunikation fra dit ur. Du kan stadigvæk bruge det, men du kan ikke synkronisere dine data med Polar Flow-mobilappen eller bruge det med trådløst tilbehør.

Ikonet for batteristatus viser, hvor meget opladning, der er tilbage på batteriet.