Strømspare-indstillinger

Med strømspare-indstillingerne kan du udvide din træningstid ved at ændre målefrekvensen for GPS, deaktivere håndledsbaseret puls og bruge pauseskærmen. Med disse indstillinger kan du optimere batteriforbruget og få mere træningstid til ekstra lange træningspas, eller når batteriet er ved at løbe tør.

Strømspare-indstillingerne findes i hurtigmenuen. Du kan gå til hurtigmenuen i førtræningsvisningen, når du holder pause under et træningspas eller i skiftetilstand under et multisports-træningspas. I førtræningsvisning kan du åbne den ved at trykke på eller med knappen LYS. I pause- eller skiftetilstand har du kun adgang via knappen LYS.

Når du har aktiveret nogen af strømspare-indstillingerne, kan du se deres effekt på den estimerede træningstid i førtræningsvisning. Bemærk, at strømspare-indstillingerne er angivet individuelt for hvert træningspas. Indstillingerne gemmes ikke.

Bemærk, at temperaturen påvirker den estimerede træningstid. Når du træner under kolde forhold, kan den egentlige træningstid være mindre end det, der er angivet, når du starter træningspasset.

GPS-målefrekvens

Indstil GPS-målefrekvensen til et mindre hyppigt interval (1 minut eller 2 minutter). Praktisk under meget lange træningspas, hvor det er vigtigt med en lang batteritid.

Bemærk, at GPS-målefrekvensen skal indstilles til 1 sekund for at kunne bruge navigationsfunktioner som rutevejledning, Komoot-ruter og Strava Live-segmenter. Andre funktioner kan også blive påvirket, for eksempel løbeeffekt, hastighed/tempo og distance afhængigt af de sportsprofiler og sensorer, der anvendes.

Håndledsbaseret puls

Deaktiver håndledsbaseret puls. Deaktiver for at spare strøm, når du ikke nødvendigvis skal bruge pulsdata. Når du bruger en pulsmåler med et brystbælte, er håndledsbaseret puls automatisk deaktiveret.

Pauseskærm

Aktivér pauseskærmen i træningspas, hvor du ikke behøver at se træningsdata kontinuerligt.

Når pauseskærmen er aktiveret, vises tiden kun på skærmen. Tryk på en vilkårlig knap for at afslutte pauseskærmen og få vist dine træningsdata. Pauseskærmen aktiveres igen efter 8 sekunder.