Afbrydelse/stop af et træningspas

  1. Tryk på TILBAGE for at afbryde dit træningspas midlertidigt.
  2. For at fortsætte træningen skal du trykke på OK. For at stoppe træningspasset skal du trykke og holde TILBAGE nede. Du får en opsummering af dit træningspas på dit ur lige efter træningen.

Hvis du stopper dit træningspas efter en midlertidig afbrydelse, er den tid, der går efter afbrydelsen, ikke medregnet i den samlede træningstid.