Ortostatisk test

En ortostatisk test er et hyppigt brugt værktøj til at se balancen mellem træning og restitution. På den måde kan du følge med i, hvordan din krop reagerer på træning. Udover ændringer, der opstår som følge af træning, er der mange andre faktorer, der kan påvirke resultatet af en ortostatisk test såsom stress, søvn, begyndende sygdom og miljømæssige ændringer (temperatur, højde) blot for at nævne et par stykker.

Testen er baseret på puls- og pulsvariationsmålinger. Ændringer i puls og pulsvariation afspejler ændringer i det autonome nervesystems regulering af hjertefrekvensen.

Sådan udføres testen

Du skal bruge en Polar H9-/H10-pulsmåler til den ortostatiske test (du kan også bruge en H6- eller H7-pulsmåler, hvis du har en). Testen tager fire minutter, og for at sikre dig, at resultaterne bliver så valide som muligt, skal du udføre testen under lignende omstændigheder hver gang – vi anbefaler, at du tager testen om morgenen inden morgenmaden. Tag testen jævnligt for at finde dit individuelle udgangspunkt. Pludselige udsving fra dit gennemsnit kan indikere en ubalance. Se anvisningerne herunder:

 • Sæt pulsmåleren fast med stroppen. Fugt stroppens elektrodeområde, og sørg for, at stroppen sidder til om din brystkasse.
 • Du skal være rolig og afslappet.
 • Der må ikke være forstyrrende lyde (f.eks. tv, radio eller telefon) eller personer, der taler til dig.
 • For at få sammenlignelige resultater anbefales det at udføre testen jævnligt og på samme tidspunkt af døgnet, helst om morgenen lige efter, du er vågnet.

Vælg Tests > Ortostatisk test > Start testen med pulsmåleren på dit ur. Uret går i gang med at lede efter din puls. Når pulsen er fundet, vises Lig og slap af på displayet.

 • Du kan sidde i en afslappet stilling eller ligge på din seng. Stillingen bør være den samme, hver gang du udfører testen.
 • Du må ikke bevæge dig under første del af testen, der varer to minutter.
 • Efter to minutter bipper uret, og teksten Stå op vises. Rejs dig op, og bliv stående i endnu to minutter, indtil uret bipper igen, og testen er færdig.

Du kan afbryde testen i hvilken som helst fase ved at trykke på TILBAGE. Derefter vises Test annulleret.

Hvis uret ikke kan finde dit pulssignal, vises meddelelsen Test mislykkedes. Du bør i så fald kontrollere, at pulsmålerens elektroder er fugtige, og at stroppen sidder tæt.

Testresultater

Testen giver dig fem forskellige puls- og pulsvariationsmålinger. Disse er:

 • Hvilepuls: Din gennemsnitspuls, når du ligger ned
 • Hvilepulsvariation (RMSSD, hvile): Din pulsvariation, når du ligger ned
 • Din maksimale puls: Dette er den allerhøjeste puls, der forekommer, efter du har rejst dig.
 • Din stående puls: Din gennemsnitspuls, når du står stille.
 • Stående pulsvariation (RMSSD, stående): Din pulsvariation, når du står stille.

Du kan se de seneste testresultater på uret under Tests > Ortostatisk test > Seneste resultater. Det er kun dine seneste resultater, der vises, og det er kun dagens første succesfulde test, der medregnes i Recovery Pro. Forskellen mellem din hvilepuls, maksimale puls og stående puls og dine gennemsnit vises i parentes ved siden af dine seneste resultater.

For at se en visuel analyse af resultaterne af den ortostatiske test skal du gå ind på Flow-webtjenesten og vælge testen fra din Dagbog, hvor du kan se detaljerede oplysninger om den. Du kan også følge dine testresultater på længere sigt og se variationer fra dit udgangspunkt.

Når du har udført mindst to ortostatiske tests i løbet af en periode på 28 dage, kan du se feedback om restitution af dit kredsløb på uret efter testen.

Når du har udført mindst fire tests i løbet af en periode på 28 dage, sammenlignes dine seneste resultater af den ortostatiske test med det interval, din pulsvariation (RMMS) normalt falder inden for. Dit normale interval beregnes ud fra standardvariationen af dine testresultater fra de seneste fire uger. Eftersom pulsvariationer er meget individuelle, bliver testresultaterne mere præcise, jo flere målinger du foretager.

Ortostatisk test med Recovery Pro

Den ortostatiske test er også en integreret del af Recovery Pro-funktionen, som fortæller, om dit kredsløb er restitueret. Den sammenligner resultaterne fra de ortostatiske tests med dit udgangspunkt, der er beregnet over tid, og tager samtidigt højde for din individuelle restitution samt din langsigtede træningshistorik.