Placering af satellitter

Dit ur har en indbygget GPS (GNSS), der giver hastigheds-, tempo-, distance- og højdemåling for en række udendørs sportsgrene og viser din rute på et kort i Flow-appen og -webtjenesten efter dit træningspas.

Du kan ændre det satellitnavigationssystem, som dit ur bruger udover GPS. Indstillingen er på dit ur under Generelle indstillinger > Placering af satellitter. Du kan vælge GPS + GLONASS,  GPS + Galileo eller GPS + QZSS.Standardindstillingen er GPS + GLONASS.Med disse valgmuligheder kan du afprøve forskellige satellitnavigationssystemer og finde ud af, om de kan give dig forbedret præstation på områder, som de dækker.

GPS + GLONASS

GLONASS er et russisk globalt satellitnavigationssystem. Det er standardindstillingen, da dens globale satellitsynlighed og pålidelighed er den bedste af de tre nævnte, og vi anbefaler generelt at bruge den.

GPS + Galileo

Galileo er et globalt satellitnavigationssystem, som EU står bag.

GPS + QZSS

QZSS er et regionalt filoverførselssystem med fire satellitter samt satellitbaseret forstærkelsessystem udviklet til at forbedre GPS i Asien-Oceanien-regionerne med fokus på Japan.

Assisteret GPS

Uret bruger Assisteret GPS (A-GPS) til at hente en hurtig satellitposition og forbedre angivelsen af positioner under træning. A-GPS-data fortæller dit ur de forudsete positioner af GPS-, Glonass-, Galileo- og QZSS-satelliterne. På denne måde ved uret, hvor det skal lede efter satellitterne og kan dermed hurtigere definere din position.

A-GPS-dataene opdateres en gang om dagen. Den nyeste A-GPS-datafil opdateres automatisk til dit ur, hver gang du synkroniserer det med Flow-webservicen via FlowSync-softwaren eller via Flow-appen.

Udløbsdato for A-GPS

A-GPS-datafilen er gyldig i op til 14 dage. Nøjagtigheden af placeringen er forholdsvis høj de første tre dage og aftager gradvist i løbet af de resterende dage. Regelmæssige opdateringer hjælper med at sikre et højt niveau af positionsnøjagtighed.

Du kan kontrollere udløbsdatoen for den aktuelle A-GPS-datafil via dit ur. Gå ind under Indstillinger > Generelle indstillinger > Om dit ur > Assisteret GPS udløber. Hvis datafilen er udløbet, kan du synkronisere dit ur med Flow-webservicen via FlowSync-softwaren eller med Flow-appen for at opdatere A-GPS-data.

Når A-GPS-datafilen er udløbet, kan det tage længere tid at hente din aktuelle placering.

For at opnå den bedste GPS-præstation bør du bære uret på dit håndled, mens displayet vender opad. På grund af GPS-antennens placering på uret anbefales det ikke at bære det med displayet på undersiden af dit håndled. Når du anbringer den på et cykelstyr, skal du sørge for, at displayet vender opad.